OJCOWIZNA 2018 – 17-18 listopada – Zaproszenie na XXXII Sympozjum OJCOWIZNA

Słowo Boże w centrum życia i nauczania Sługi Bożego księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Słowo Boże w centrum życia i nauczania Sługi Bożego księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego

JT (DT)