DLA DZIECI – KONKURS PLASTYCZNY „MOJA PARAFIA”

konkurs plastyczny

 

Zachęcamy uczniów szkół podstawowych do udziału

w konkursie plastycznym „Moja Parafia”!

ZADANIE KONKURSOWE:

Stworzenie przez ucznia pracy plastycznej przedstawiającej obraz Kościoła, portret sylwetki Księdza bądź dowolną scenę z życia danej parafii.

Formy prac indywidualnych:
a. Rysunek – format A4 – dowolna technika
b. Praca malarska – format A4
 
Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:

I.       Początkujący Artysta – uczniowie szkoły podstawowej klas I – III;

II.      Zdolny Uczeń – uczniowie szkoły podstawowej klas IV – VI;

III.     Artysta – uczniowie szkół podstawowych klas VII – VIII oraz III gimnazjum.

CO POTEM?
Pracę wraz ze zgłoszeniem oraz podpisanymi zgodami (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2
do pobrania na stronie -> https://lubsacro.targi.lublin.pl/pl/62/konkurs_plastyczny_)
należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres Organizatora (Targi Lublin S.A., ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin) do  30.11.2018r. r. (liczy się data dostarczenia do Organizatora).
Dopuszczamy następujące formy prac indywidualnych:

a.       Rysunek (format A4) – wykonany dowolną techniką;

b.      Praca malarska (format A4).

KIEDY WYNIKI?
Opublikowanie listy zwycięzców  nastąpi w dniu  6 grudnia 2018 r. na stronie internetowej www.lubsacro.targi.lublin.pl

DLACZEGO WARTO?
Do wygrania nagrody rzeczowe sponsorowane przez wydawnictwo Gaudium.

Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie podczas Targów i Forum Charyzmatycznego LUBSACRO 2018.

KIEDY ROZDANIE NAGRÓD?
Rozdanie nagród nastąpi 8.12.2018  roku w Hali Targów Lublin (ul. Dworcowa 11) podczas Targów i Forum Charyzmatycznego LUBSACRO 2018.

 

 Regulamin konkursu do pobrania na stronie -> https://lubsacro.targi.lublin.pl/pl/62/konkurs_plastyczny_)
.
JT