ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI – 13 marca – Święta Krystyna z Persji

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI

 
Święta Krystyna Krystyna (Jazdin) urodziła się w Persji. Kiedy pogański król perski, Chozroes I, rozpoczął krwawe prześladowanie, św. Krystyna należała do pierwszych osób, które padły jego ofiarą. Jej męczeńska śmierć nastąpiła 13 marca 559 roku.
 Z dekretem prześladowczym Chozroesa łączył się pogrom, jaki poganie urządzili ludności chrześcijańskiej w Persji. Św. Krystyna należała do znakomitszych wśród nich, i prędko padła ofiarą prześladowania.
Perskie imię Świętej brzmiało Jazdin.
Święta miała nadto jeszcze imiona: Sira i Sirin.
W ikonografii św. Krystyna z Persji przedstawiana jest m. in. w szacie matrony z palmą męczeńską w ręku.
JT m. in. na podst. -> https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-13a.php3