JAN PAWEŁ II – Ulubiona droga krzyżowa Papieża Polaka

JAN PAWEŁ II

Obrazy tej Drogi Krzyżowej są dziełem Józefa Mehoffera (1869-1946). Stacje tej niezwykłej drogi krzyżowej znajdują się w kaplicy Męki Pańskiej w Bazylice oo. Franciszkanów w Krakowie. Artysta malował ją w latach 1933-1946. Proszę zwrócić uwagę, że św. Weronika i św. Maria Magdalena są pokazane w strojach ludowych ówczesnej Rzeczpospolitej. Proszę też zwrócić uwagę na Stację obnażenia z szat. Pan Jezus robi znak krzyża – gest niezwykły i zaskakujący

Przed tymi obrazami często modlił się kard. Karol Wojtyła.

Józef Mehoffer był uczniem Jana Matejki. Razem z nim kunszt artystyczny pod okiem wielkiego mistrza szlifowali Stanisław Wy­spiański i Jacek Malczewski. Józef odniósł wielkie sukcesy artystyczne. Jego projekt witraży do kate­dry w szwajcarskim Fryburgu, to dzieło które pod względem walorów artystycznych można zestawić z architekturą kościoła Sagrada Familia w hiszpańskiej Barcelonie, autorstwa wielkiego wizjonera Gaudiego.

Mehoffer współpracował ze Stanisławem Wyspiańskim przy realizacji polichromii Jana Matejki w kościele Mariackim w Krakowie, tworzył polichromię skarbca wa­welskiego i polichromię sklepienia katedry ormiańskiej we Lwowie. On też zaprojektował witraże ka­tedry łacińskiej w tym mieście. Nad stacjami drogi krzyżowej, które obecnie znajdują się w kra­kowskiej bazylice franciszkanów, pracował długo. Ich malowanie rozpoczął w 1933 r., a zakończył 13 lat później, już po wojnie.

Józef Mehoffer to mistrz nastroju, doskonale operujący światłem i kolorem. Chciał dać przestrzeń do osobistej refleksji dla osób, które będą modlić się, odprawiając nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Czy w najśmielszych myślach mógł przypuszczać, że te obrazy staną się ulubioną drogą krzyżową metropolity krakowskiego kard. Karola Woj­tyły, późniejszego papieża? Warto przypomnieć, że franciszkańska bazylika znajduje się naprzeciw siedziby krakowskiej kurii bisku­piej z owym papieskim oknem, przy którym dziś gromadzą się tłumy, wspominając krakowskie odwiedziny ojczyzny przez Jana Pawła II.

STACJA
I

Jezus na śmierć skazany
STACJA II
Jezus
bierze
krzyż na swoje ramiona

1933
STACJA III
Jezus upada pod krzyżem
STACJA IV
Jezus spotyka Matkę bolesną
STACJA V
Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi
STACJA VI
Święta Weronika ociera twarz Jezusowi
STACJA VII
Jezus upada po raz drugi

1933
STACJA VIII
Jezus przemawia do niewiast nad Nim płaczących
STACJA IX
Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem
STACJA X
Jezus z szat obnażony
STACJA XI
Jezus do krzyża przybity
STACJA XII
Jezus na krzyżu umiera

1935
STACJA XIII
Jezus z krzyża zdjęty i złożony na łonie swej Matki

1937
STACJA XIV
Jezus w grobie złożony

.

(JT)