EWANGELIA na 3 maja 2019 – Oto Matka twoja

EWANGELIA

3 maja 2019 r. – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski – Rok C  | Kolor szat: biały

słuchamy biblii

Ewangelia (J 19, 25-27)

Oto Matka twoja

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».

I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Oto słowo Pańskie