EWANGELIA na 12 maja 2019 – Jezus daje swoim owcom życie wieczne

EWANGELIA

 

12 maja 2019 r. – Czwarta Niedziela Wielkanocna – Rok C | Kolor szat: biały

 

.

słuchamy biblii

EWANGELIA

J 10, 27-30 Jezus daje swoim owcom życie wieczne

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział:
«Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy».

Oto słowo Pańskie

Biblia

JT