Centrum Życia i Rodziny – Konferencja 8 czerwca 2019

Edukacja seksualna dzieci i młodzieży

Centrum Życia i Rodziny
ul. Nowogrodzka 42 lok. 501, 00-695 Warszawa
tel. +48 (22) 629 11 76, email: biuro@czir.org, www.czir.org

Warszawa, 29 maja 2019 r.

Zaproszenie_Konferencja

ZAPROSZENIE
Szanowni Państwo,

W imieniu Centrum Życia i Rodziny serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Edukacja seksualna dzieci i młodzieży. Przegląd zagrożeń” z udziałem polskich i zagranicznych ekspertów, zajmujących się problematyką współczesnej edukacji seksualnej. Konferencja odbędzie się w sobotę 8 czerwca 2019 r. na Stadionie PGE Narodowy w Warszawie w godzinach 11:00-18:30.

W obliczu toczącej się w Polsce burzliwej debaty na temat edukacji seksualnej dzieci i młodzieży pragniemy odnieść się do doświadczeń krajów Europy Zachodniej oraz Stanów Zjednoczonych, gdzie szkolne programy edukacji seksualnej funkcjonują od wielu lat. Eksperci i przedstawiciele organizacji rodzicielskich przedstawią genezę tych programów, aktualne ramy prawne ich realizacji oraz skutki ich wprowadzenia w różnych krajach.

Warto podkreślić, że nasza konferencję nieprzypadkowo organizujemy w dniu, w którym ulicami Warszawy przejdzie „Parada Równości” pod patronatem Prezydenta m.st. Warszawy, z żądaniem wprowadzenia edukacji seksualnej do wszystkich przedszkoli i szkół w Polsce (nr 9 na liście Postulatów Parady Równości).

Poprzez udział w konferencji rodzice, pedagodzy i wszyscy zainteresowani problematyką wychowania dzieci i młodzieży uzyskają odpowiedzi na najważniejsze pytania na temat edukacji seksualnej:
• Czy edukacja seksualna w szkołach jest naprawdę potrzebna?
• Jaka wizja ludzkiej seksualności stanowi podstawę edukacji seksualnej?
• Co jest prawdziwym celem edukatorów seksualnych?
• Jakie konsekwencje spotkają rodziców, którzy odmówią udziału swoich dzieci w edukacji seksualnej?
• Jakie organizacje są zaangażowane w promocję edukacji seksualnej na świecie?
• Jakie długofalowe skutki społeczne wywoła edukacja seksualna dzieci i młodzieży?

Podczas sympozjum głos zabiorą m.in. światowej sławy prof. Mark Regnerus z University of Texas w Austin – autor badań na temat konsekwencji wychowania dzieci przez pary jednopłciowe, prof. Judith Reisman z Liberty University w Virginii – ceniona amerykańska badaczka problematyki edukacji seksualnej, Alisa Jordheim z Justice Society, amerykańskiej organizacji pozarządowej walczącej z wykorzystywaniem nieletnich i handlem dziećmi, a także Zbigniew Barciński ze Stowarzyszenia Pedagogów „Natan”, ekspert w zakresie standardów edukacji seksualnej WHO i UNESCO.

Udział w konferencji jest bezpłatny, a dla uczestników zapewniamy lunch oraz przerwy kawowe.
Serdecznie zapraszamy do zapisów poprzez formularz na stronie internetowej konferencji: http://www.bronmydzieci.pl

Z wyrazami szacunku,
Kamil Zwierz Kazimierz Przeszowski
Prezes Centrum Życia i Rodziny Wiceprezes Centrum Życia i Rodziny