ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI – 8 czerwca – Wspomnienie św. Jadwigi Królowej Polski

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI

Królowa Jadwiga znana była z głębokiego życia duchowego.

Królowa Jadwiga, zwana Jadwigą Andegaweńską z racji pochodzenia z dynastii Andegawenów, urodziła się między 3 października 1373 a 18 lutego 1374. Była córką Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki.

Młoda królewna otrzymała imię po św. Jadwidze Śląskiej, kanonizowanej w 1267 r., której kult wówczas się rozwijał. Jadwiga już od wczesnych lat przygotowywała się do roli królowej. Wychowywana na dworze w Budzie (obecnie czść Budapesztu) była starannie wykształcona. Miała zamiłowanie do sztuki, muzyki, nauki, a także znała języki obce.

Jadwiga odziedziczyła tron po ojcu i 16 października 1384 r. w wieku zaledwie 10 lat została koronowana w Krakowie przez arcybiskupa gnieźnieńskiego na króla Polski. W dwa lata później, ze względów politycznych, Jadwiga poślubiła Władysława Jagiełłę, wielkiego księcia Litwy. Miała wtedy 12 lat, on 35.

Królowa Jadwiga czynnie brała udział w rządzeniu państwem, m. in. stanęła na czele wyprawy rycerstwa polskiego, której celem była rewindykacja zajętej przez Węgrów Rusi Czerwonej. Przyczyniła się także do chrystianizacji Litwy.

Na swoim dworze skupiała elitę kulturalną. Zleciła pierwsze w historii Polski tłumaczenie Księgi Psalmów na język polski, zachowany po dziś dzień jako Psałterz floriański. Pragnąc, aby chwała Boża nieustannie rozbrzmiewała w katedrze wawelskiej, założyła i zapewniła utrzymanie Kolegium Psałterzystów. Ich zadaniem było nieustanne śpiewanie psalmów przed Najświętszym Sakramentem.

Prowadziła także szeroką działalność charytatywną i była wrażliwa na krzywdę biednych. Fundowała wiele kościołów i opiekowała się szpitalami.

Znana była także z głębokiego życia duchowego. W swojej duchowości łączyła kontemplację z działalnością praktyczną, co wyraziła w nawiązującym do Ewangelii symbolu dwóch przeplatających się liter MM – Marta i Maria – praca i kontemplacja. Te dwa aspekty duchowości tak bardzo ją zafascynowały, że symbole liter MM postanowiła umieścić na ścianie swojej komnaty.

Zmarła 17 lipca 1399 roku, kilka dni po wydaniu na świat córki, w wieku 25 lat. Już po śmierci królową Jadwigę otaczano kultem. Została beatyfikowana 31 maja 1979, a kanonizowana 8 czerwca 1997 r., w obu przypadkach przez papieża Jana Pawła II.

Święta Królowa Jadwiga jest patronką Polaków i apostołką Litwy.

Na winiecie: Królowa Jadwiga Andegaweńska, wg Marcello Bacciarellego