Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym

Czytanie z Dziejów Apostolskich

9 czerwca 2019 – Niedziela Zesłania Ducha
Świętego – Rok C | Kolor szat: czerwony

stat4u