Zaproszenie na niedzielę 9 czerwca

zaproszenie na niedzielę

W niedzielę 9 czerwca 2019 r., o godz. 10.00, neoprezbiter Dominik
Gaładyk SAC odprawi w kaplicy na Łazienkowskiej Mszę Świętą Prymicyjną
dla RR. Udzieli także błogosławieństwa prymicyjnego. Będzie to
jednocześnie zakończenie roku pracy. Po Mszy Świętej zapraszamy na
piknik rodzinny z tradycyjnym grillem w Ośrodku. Mile widziane ciasta i owoce.
Ks. Dominik odbywał niedawno praktyki w RR a w tym roku będzie też
posługiwał duszpastersko w czwartym tygodniu „wakacji z Bogiem” w Kujankach.

Jednocześnie informujemy, że 8 czerwca przypada jubileusz 50-lecia
kapłaństwa naszego Ojca Duchownego – ks. Czesława Parzyszka SAC.
Jednakże na prośbę Dostojnego Jubilata, przekładamy świętowanie
jubileuszu w RR na inaugurację roku – tzn. na 8 września. Tym nie mniej
polecamy Jubilata gorącym modlitwom

Pozdrawiam
K