DLA ZABIEGANYCH – Czy Chrystus chciał Kościoła?

TEOLOGIA

+++

Szczęść Boże!
w najbliższą sobotę 16 listopada b.r. zapraszamy na kolejne
zajęcia dla Teologii dla Zabieganych, sala św. Józefa:

11.20-12.50, ks. dr Andrzej Persidok

Czy Chrystus chciał Kościoła? Kościół jako środowisko wiary.

Treść: Dlaczego Chrystus głosił Królestwo Boże, a powstał
Kościół? Czy instytucja jest do wiary koniecznie potrzebna?
Kościół jako misterium; teologiczny charakter Kościoła.

Rektorat Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie

Sekcja św. Jana Chrzciciela
ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa
www.pwtw.pl