czwartek, 25 lipca, 2024

EWANGELIA na 13 kwietnia 2020 – Chrystus zmartwychwstały ukazuje się niewiastom

EWANGELIA

13 kwietnia 2020 – Poniedziałek w oktawie Wielkanocy – Rok A

Laurent de la Hyre - Jezus ukazujący się trzem Mariom
Laurent de la HyreJezus ukazujący się trzem Mariom (en)
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom.

.
A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą».

.
Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: «Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdy spaliśmy. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu».

.
Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami, i trwa aż do dnia dzisiejszego.

.

Oto słowo Pańskie

słuchamy biblii

Ewangelia (Mt 28, 8-15)

Chrystus zmartwychwstały ukazuje się niewiastom

Biblia

 

.

Na podst. m. in. -> https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2020-04-13

Polecamy