Rzekli: «Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba

CZYTANIE z Księgi Rodzaju

31 maja 2020 – Niedziela Zesłania Ducha Świętego – Rok A