ŚWIĘTO PATRONALNE RR 2020 – 1 czerwca – Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

ŚWIĘTO PATRONALNE RR

MATKA KOŚCIOŁA – NADZIEJĄ DLA ŚWIATA
„Biegniemy więc do Maryi świadomi, że tylko Ona – Vita, Dulcedo, et Spes nostra – (Życie, Słodyczy i Nadzieja nasza) – może nam pomóc. Ona – dzięki swojemu Boskiemu Macierzyństwu, ogłoszona Matką Kościoła na Soborze – daje światu współczesnemu moc wewnętrznego zjednoczenia w macierzyńskim swoim posłannictwie.”
S. WYSZYŃSKI, Jubileuszowa pielgrzymka duchowieństwa archidiecezji warszawskiej, Warszawa, bazylika archikatedralna Świętego Jana, 23 XII 1974, w: Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski, Nauczanie o małżeństwie i rodzinie. Antologia tekstów 1925-1981, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2013, s. 815

Na podst. m. in. -> https://niezbednik.niedziela.pl/dzien/2020-06-01