Święto św. Brygidy, zakonnicy, Patronki Europy

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI

23 lipca