EWANGELIA na 16 sierpnia 2020 – Wiara niewiasty kananejskiej

EWANGELIA

Gabriel Cornelius Ritter von Max (1840 – 1915) - Jezus uzdrawia chorą dziewczynkę

Gabriel Cornelius Ritter von Max (1840 – 1915) – Jezus uzdrawia dziewczynkę kananejską

 

.
16 sierpnia 2020 
– Dwudziesta Niedziela zwykła 
– Rok A
.
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha». Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: «Odpraw ją, bo krzyczy za nami». Lecz On odpowiedział: «Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela».

A ona przyszła, padła Mu do nóg i prosiła: «Panie, dopomóż mi».

On jednak odparł: «Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom».

A ona odrzekła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów».

Wtedy Jezus jej odpowiedział: «O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!» Od tej chwili jej córka była zdrowa.

Oto słowo Pańskie

słuchamy biblii

Ewangelia (Mt 15, 21-28)

Wiara niewiasty kananejskiej

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
 Odstęp w tabeli

 

Na podst. m. in. -> https://niezbednik.niedziela.pl/dzien/2020-08-16