czwartek, 25 lipca, 2024

LECTIO DIVINA – Struktura Lectio Divina

Lectio Divina

Na winiecie: Grande Chartreuse – klasztor macierzysty zakonu kartuzów położony we francuskich Alpach, w masywie Chartreuse w departamencie Isère

Przejście od czytania Biblii, do medytacji, do modlitwy, a następnie zjednoczenia z Bogiem i wsłuchiwania się w Jego głos, zostało po raz pierwszy opisane przez Guigo II, mnicha kartuskiego, przeora La Grande Chartreuse, który zmarł pod koniec XII wieku.
Dzieło Guigo II zatytułowane List o życiu kontemplacyjnym, czyli „drabina mnichów” (po tej drabinie mnisi wznoszą się z ziemi do nieba) uważane jest za pierwszy opis metodyczny modlitwy Lectio Divina. Przy tej metodzie modlitewnej ważny jest wybór czasu, miejsca oraz właściwe przygotowanie.

Czterema podstawowymi elementami

Lectio Divina są:

Lectio (lektura tekstu biblijnego),

Meditatio (jego medytacja),

Oratio (modlitwa)

i Contemplatio (kontemplacja –

wsłuchanie się w to,

co Bóg ma do powiedzenia)

.

 

Lectio divina