ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI – 13 listopada – święci pierwsi męczennicy polscy

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI

W piątek 13 listopadaWspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna
Benedykt i Jan byli benedyktynami eremitami. Do Polski sprowadził ich BolesławChrobry. Osiedlili się w Międzyrzeczu, przygotowując się do pracy misyjnej. Dołączyli się do nich Polacy – Mateusz i Izaak oraz kucharz Krystyn. W nocy z10 na 11 listopada 1003 r. zakonnicy zostali napadnięci przez zbójców i zamordowani. Św. Brunon z Kwerfurtu opisał ich dzieje w piśmie pt. Życie Pięciu Braci. Są pierwszymi polskimi męczennikami wyniesionymi na ołtarze.

Na winiecie: Śmierć Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski – obraz umieszczony w kościele opactwa kamedułów w Bieniszewie