czwartek, 25 lipca, 2024

Na 22 czerwca – dozw. wsp. świętych męczenników, skazanych na śmierć przez króla Henryka VIII, bo nie chcieli wypowiedzieć zgody na drugie małżeństwo króla – (2Krn 24, 17-25 i Mt 6, 24-34):

Okazuje się, że opowieść z 2 Krn jest ponadczasowa – pokazuje to choćby męczeństwo bpa Jana Fishera i kanclerza Tomasza More, którzy wybrali posłuszeństwo Bogu a nie kaprysom króla. Godność człowieka wynika z Bożej Miłości – ma ją i ten z odciętą głową i ten prześladowany ale i każdy czy to dostojnik czy to biedny i cierpiący, dopóki z własnej woli nie dopuści do własnego serca nieufności wobec Stwórcy. Mimo pozorom, mimo pokusom, mimo oczekiwaniom rządzących albo tłumów. A ci, którzy upadli zawsze mogą wrócić, bo Pan czeka…
Słowo Boże na dziś