Na 31 października (Rz 8, 18-25 i Łk 13, 18-21):

Zupełnie naturalne jest w człowieku pragnienie szczęścia. W każdej religii pojawia się pytanie o osiągniecie szczęścia, a ostatecznie o wieczność. Święty Paweł uwierzył obietnicom Chrystusa i przyjął nadzieję ukazaną przez Słowa Mistrza i przez Jego życie potwierdzoną. Przez sakrament chrztu ziarno tej nadziei zostało w nas zasiane i od naszych decyzji zależy, czy stanie się wielkim drzewem. Na pewno możliwość wzrastania nadziei jest w każdej chwili modlitwy i w każdej chwili codzienności… W Psalmie 31 słyszymy / czytamy zachętę „Bądźcie dzielni i mężnego serca” /Ps 31, 25/