czwartek, 25 lipca, 2024

Na 9 czerwca (Rdz 3, 9-15; 2 Kor 4,13-5,1 i Mk 3, 20-35):

Słyszymy często, że potrzebny jest dialog. Warto jednak zauważyć, że nie każda rozmowa jest twórczym dialogiem, a tylko taki ma sens. Dobrą rozmową nie była wymiana zdań z Rdz3. Ci, którzy wypowiadali swe powierzchowne wnioski o Jezusie (z Mk) też nie weszli w dialog, oni chcieli mieć rację. Pewien pustelnik mawiał, że rozmowa przyniesie chwałę Bogu (i korzyść ludziom) tylko wtedy, gdy obie (wszystkie) strony będą szukały racji Pana Boga, a nie swojej. Dialogować umie najlepiej Ta, którą Jezus objął ramieniem (tak ukazał to jeden z filmów o Ewangelii) i spojrzał z miłością na znak, że Ona najlepiej odczytuje i spełnia Wolę Bożą.
Słowo Boże na dziś