Z ŻYCIA KOŚCIOŁA – OCALMY CHRZEŚCIJAN

Akcja SMS-owa do 31.12.2014
_
OCALMY CHRZESCIJAN
_

Pomoc Kościołowi w Potrzebie

Fundacja im. Ojca Werenfrieda

Radio PKWP


_
OCALMY CHRZE?CIJANJT