PORADNIA RODZINNA – REGULAMIN Poradni rodzinnej „Rodziny Rodzin”, ul. Łazienkowska 14, Warszawa

Uwaga!

Poradnia Rodzinna w miesiącach lipiec i sierpień jest nieczynna!

 1. Poradnia rodzinna „Rodziny Rodzin” funkcjonuje w ramach działalności Stowarzyszenia Apostolskiego „Rodzina Rodzin”.
 2. Siedzibą Poradni jest Ośrodek Rodziny Rodzin przy ul. Łazienkowskiej 14.
 3. Za zarządzanie i działalność Poradni odpowiedzialny jest Zarząd Stowarzyszenia i kierownik poradni – Romualda Korzeniowska
 4. Celem poradni jest prowadzenie specjalistycznej działalności doradczej w  zakresie porad psychologicznych, pedagogicznych, mediacji małżeńskich, Naturalnego Planowania Rodziny, porad dla narzeczonych, warsztatów rozwoju osobistego oraz dotyczących życia duchowego (zwłaszcza życia rodzinnego) w duchu nauki Kościoła Katolickiego.
 5. Poradnia ma charakter punktu konsultacyjnego, w którym specjaliści świadczą pomoc doraźną. W poradni nie prowadzi się długoterminowych psychoterapii.
 6. Działalność Poradni opiera się na nieodpłatnej działalności specjalistów z zakresu psychologii, pedagogiki oraz ewentualnie innych dziedzin, niosących pomoc człowiekowi.
 7. Doradztwo w ramach działalności Poradni ma być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 8. Poradnia może pozyskiwać fundusze z ofiar składanych przez osoby korzystające z usług wolontariuszy.
 9. Pozyskane z ofiar kwoty zasilają fundusz Stowarzyszenia Apostolskiego „Rodzina Rodzin”.
 10. Wolontariuszom przysługuje zwrot kosztów za każdy odbyty dyżur.
 11. Środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z działalnością Poradni zapewnia Stowarzyszenie Apostolskie „Rodzina Rodzin”.
 12. Organizacja pracy: Na wizytę w Poradni można zapisać się telefonicznie
 13. Regulamin obowiązuje od 2 kwietnia 2014 r.

Romualda Korzeniowska                                          Krzysztof Broniatowski

Kierownik Poradni                                            Przewodniczący Zarządu SARR