Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

2016/10/01 Aktualizacja

środa – 28 października 2015
Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

28 października obchodzimy święto dwóch Apostołów, którzy byli krewnymi Jezusa. Szymon i Juda, jak wszyscy Apostołowie z wyjątkiem Jana, ponieśli wedle tradycji męczeńską śmierć za wiarę. Juda Tadeusz jest patronem w sprawach beznadziejnych.


Zgodnie z danymi przekazanymi nam przez Nowy Testament i kościelną tradycję, Szymon Apostoł urodził się w Kanie i nosił przydomek Gorliwy. Juda Tadeusz zaś był tym uczniem, który podczas Ostatniej Wieczerzy wypytywał Chrystusa o Jego objawienie się uczniom (por. J 14, 22).

Św. Szymon Apostoł był najprawdopodobniej bratem Jakuba i Judy Tadeusza oraz bratankiem lub siostrzeńcem samego Jezusa. Informacje na temat Szymona są w Ewangelii bardzo skąpe. Nadawano mu przydomek Kananejczyk (Mt 10,4; Mk 3,18). Stąd niektórzy Ojcowie Kościoła utożsamiają go z panem młodym z wesela w Kanie Galilejskiej, gdzie Jezus uczynił początek znaków – przemienił wodę w wino. Wedle tradycji po śmierci Jakuba Starszego i Jakuba Młodszego został kolejnym biskupem Jerozolimy. Dożył sędziwego wieku ponad 100 lat. W obronie wiary został zamęczony na śmierć. Wedle legendarnego opisu umarł przecięty piłą na pół. Św. Juda Apostoł, nazywany także Tadeuszem, czyli „odważnym” jest autorem jednego z Listów w Nowym Testamencie.

 

JT na podst. -> http://liturgia.niedziela.pl/?data=2015-10-28 [dostęp 2016-10-02]