wtorek, 25 czerwca, 2024

Akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

Stefan Kardynał Wyszyński powiedział: „Pragnę dziś otworzyć serce swoje przed wami, aby wam odsłonić tajemnicę trwania Kościoła Chrystusowego w Ojczyźnie naszej. Pragnę wam wyznać swoją wiarę w to, że tę moc trwania zawdzięczamy obecnej w misterium Chrystusa i Kościoła Bogurodzicy”.

Nic więc dziwnego, że Rodzina Rodzin od samego początku swego istnienia żyła i dalej trwa w obecności Matki Bożej, której zawierza swoją posługę rodzinom.

 Ruch Apostolski Rodzina Rodzin obejmuje swoją pracą apostolską wszystkich przejętych ideą odnowy, uświęcenia oraz pomocy rodzinie. Członkostwo w Ruchu uzyskuje się przez uczestnictwo w grupie parafialnej, małżeństw, rodzin, młodzieżowej lub dziecięcej. Akt zawierzenia osobistego i swojej rodziny Matce Bożej stanowi duchowe dopełnienie przynależności do Rodziny Rodzin. Jest on dla wszystkich specjalną modlitwą, wyrazem podjęcia odpowiedzialności i zaangażowania się w pracę apostolską w ruchu. Uroczyste zawierzenia rodzin odbywają się na wspólnotowych spotkaniach w Święto Maryi Matki Kościoła i na corocznej pielgrzymce Rodziny Rodzin na Jasną Górę. 

MATKO BOŻA, NIEPOKALANA MARYJO!

TOBIE POŚWIĘCAM CIAŁO I DUSZĘ MOJĄ,

WSZYSTKIE MODLITWY I PRACE, RADOŚCI I CIERPIENIA,

WSZYSTKO, CZYM JESTEM I CO POSIADAM.

OCHOTNYM SERCEM ODDAJĘ SIĘ TOBIE W NIEWOLĘ MIŁOŚCI,

POZOSTAWIAM CI ZUPEŁNĄ SWOBODĘ

POSŁUGIWANIA SIĘ MNĄ DLA ZBAWIENIA LUDZI

I  KU POMOCY KOŚCIOŁOWI ŚWIĘTEMU, KTÓREGO JESTEŚ MATKĄ.

CHCĘ ODTĄD WSZYSTKO CZYNIĆ Z TOBĄ, PRZEZ CIEBIE I DLA CIEBIE,

WIEM, ŻE WŁASNYMI SIŁAMI NICZEGO NIE DOKONAM,

TY ZAŚ WSZYSTKO MOŻESZ CO JEST WOLĄ TWEGO SYNA I ZAWSZE ZWYCIĘŻASZ.

SPRAW WIĘC WSPOMOŻYCIELKO WIERNYCH,

ABY MOJA RODZINA, PARAFIA I CAŁA OJCZYZNA

 BYŁY RZECZYWISTYM KRÓLESTWEM TWEGO SYNA I TWOIM

AMEN