wtorek, 25 czerwca, 2024

2022-2023 – „Po Panu Bogu najbardziej kocham Polskę”

 

PROGRAM FORMACYJNY RODZINY RODZIN
NA ROK 2022-2023
„Po Panu Bogu najbardziej kocham Polskę”
Błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński

 

Program Formacyjny Rodziny Rodzin na rok 2022-2023 Wstęp
Październik 2022
 
PATRIOTYZM – MIŁOŚĆ OJCZYZNY
  PŁYNĄCA
Z MIŁOŚCI BOGA
„Zasiewajcie więc miłość Ojczyzny
i duch poświęcenia się,
A bądźcie pewni, iż wyrośnie
Rzeczpospolita wielka i piękna”.
/A. MICKIEWICZ, Księgi narodu polskiego
i pielgrzymstwa polskiego/
Listopad 2022
 
CO TO JEST
SUMIENIE OBYWATELSKIE?
„Ojczyźnie naszej potrzeba ludzi,
którzy na każdym odcinku

wywiązywaliby się zgodnie z duchem sumienia,

ukształtowanego w życiu rodzinnym”.
/S. WYSZYŃSKI, W godzinie wielkiego rachunku sumienia/
Grudzień 2022
 
POLSKIE TRADYCJE,
OBYCZAJE I KULTURA
„A gwiazdą pielgrzymstwa jest wiara niebieska,
A iglicą magnesową jest miłość Ojczyzny”.
/A. MICKIEWICZ, Księgi narodu polskiego
i pielgrzymstwa polskiego, cz. I/
 
Styczeń 2023
 
JAKIEJ CHCECIE POLSKI?
Szli krzycząc: „Polska! Polska!”
– wtem jednego razu
Chcąc krzyczeć zapomnieli na ustach wyrazu; Pewni jednak, że Pan Bóg do synów się przyzna,
Szli dalej krzycząc:
„Boże! Ojczyzna! Ojczyzna!”.
Wtem Bóg z Mojżeszowego pokazał się krzaka, Spojrzał na te krzyczące i zapytał: „Jaka?”
/J. SŁOWACKI, Szli krzycząc: Polska! Polska!/
Luty 2023
 
ŚWIADOMOŚĆ
CIĄGŁOŚCI DZIEJOWEJ

Niechże nie uczą mię, gdzie ma ojczyzna,
Bo pola, sioła, okopy
I krew, i ciało i ta jego blizna
To ślad – lub – stopy.”
/C. NORWID, Moja ojczyzna/
Marzec 2023
 
JAKA JEST RODZINA
TAKA BĘDZIE OJCZYZNA

Ojczyzno moja kochana, Polsko, […]
Bóg Cię wywyższa i wyszczególnia,
ale umiej być wdzięczna!”
/JAN PAWEŁ II, Pożegnanie na lotnisku, 19.08.2002 r./
Kwiecień 2023
 
JESTEŚMY U SIEBIE
WE WŁASNEJ OJCZYŹNIE
A wy będziecie wzbudzeni z grobu
Boście wierzący, kochający i nadzieję mający”
/ADAM MICKIEWICZ, Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego/
Maj 2023
 
MARYJA
KRÓLOWĄ NARODU POLSKIEGO

„Nigdym ja ciebie, ludu, nie rzuciła.
Nigdym ci mego nie odjęła lica.
Ja – po dawnemu – moc twoja i siła!
Bogarodzica!…”.
/MARIA KONOPNICKA, Ludziom i chwilom, XIV. Bogarodzica/
 
Czerwiec 2023
 
MŁODZIEŻ MUSI WZIĄĆ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TĘ ZIEMIĘ

„Ojczyzna – kiedy myślę –
wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam”.
/KAROL WOJTYŁA, Myśląc Ojczyzna /