sobota, 13 lipca, 2024

70 lat RR – Film „Rodzina Rodzin”

 

 „Oby Kościół i naród pozostał mocny
dziedzictwem Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
Oby to dziedzictwo trwało w nas” – Jan Paweł II.

W roku 70 – lecia jubileuszu Ruchu Apostolskiego Rodzina Rodzin
Stowarzyszenie Apostolskie Rodzina Rodzin realizuje projekt pod nazwą „Rodzina Rodzin – nasza Ojczyzna”. W ramach projektu przygotowany jest  film o Rodzinie Rodzin oraz 3 kilkuminutowe tematyczne materiały video.
Projekt jest w całości finansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego – edycja 2022 „Wolność po polsku”.

Premiera filmu pt. „Rodzina Rodzin” odbyła się 19 listopada 2022 na Sympozjum „Ojcowizna” w Ośrodku Rodziny Rodzin przy Łazienkowskiej 14. 

Projekt polega na realizacji filmu dokumentalnego pt. „Rodzina Rodzin”, którego założeniem jest wzmacnianie tożsamości narodowej, patriotyzmu i postaw konserwatywnych.
Ogromne bogactwo 70-letniego zaangażowania ruchu w życie społeczne powinno przenikać do życia nowych pokoleń, poszukujących mocnych, zdrowych fundamentów. Chcemy przekonać młode pokolenie Polaków zarówno tych, którzy identyfikują się z katolicką i patriotyczną historią Rodziny Rodzin, zakorzenioną jednocześnie głęboko w nauczaniu Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, jak i tych, którzy dopiero odkrywają swoje korzenie i bogactwo polskiej tożsamości, że warto, a wręcz trzeba i należy rozwijać i kształtować swoją osobowość, swoje rodziny w oparciu o polską tradycję, kulturę, głębię wiary, miłość Boga i bliźniego.
W filmie chcemy podkreślić 70 lat trwania naszej wspólnoty, obecność w niej kilku pokoleń rodzin, przedstawić świadectwa rodzin związanych z Ruchem od wielu lat, ale także rodzin bardzo młodych, które są w Ruchu od niedawna.
Błogosławiony Prymas Stefan Kardynał Wyszyński zobowiązał nas do świadomego włączenia się w życie Kościoła Powszechnego i Kościoła w Polsce, do umiłowania Maryi Matki Kościoła i realizowania Jego programu Maryjnego i służenia Ojczyźnie. Prymas Wyszyński wskazał na konieczność opieki nad rodzinami, pracy z rodzinami, by były zdrowe moralnie, wierne Bogu i ojczystej, polskiej tradycji.
Film również pokazuje współpracę Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego – księży Pallotynów oraz świeckich w prowadzeniu przez 70 lat pracy duszpasterskiej wśród rodzin.
Film kierujemy przede wszystkim do młodych małżeństw, rodzin, ale też do młodzieży, uczniów, studentów proponując połączenie budowania własnej osobowości, duchowości w oparciu o naukę Kościoła, naukę Błogosławionego Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego, promowanie i upowszechnianie myśli katolicko-społecznej. Kształtowanie postaw w oparciu o powyższe filary daje nadzieję na budowanie w społeczeństwie postaw szacunku, więzi międzypokoleniowych, współodpowiedzialności za Ojczyznę i jej dziedzictwa historycznego i kulturowego.