sobota, 22 czerwca, 2024

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa

Pokolenie Przyszłości

Pokolenie Przyszłości Projekt ma za zadanie zaprezentować przesłanie wybitnych Polaków: Jana Pawła II, Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ks. Feliksa Folejewskiego, ks.

Read More