wtorek, 25 czerwca, 2024

Święto Matki Kościoła, Bierzmowanie, Kurs dla narzeczonych.

W dniu 20 maja o godzinie 19:00, w kościele Wspólnot Jerozolimskich, miała miejsce uroczystość Sakramentu Bierzmowania młodzieży z Rodziny Rodzin. Sakramentu udzielił Ekscelencja Biskup Rafał Markowski. Wydarzenie to, obchodzone w Święto Matki Kościoła, stało się wyjątkową okazją do pogłębienia wiary w naszej wspólnocie.

Uroczystość zgromadziła licznych wiernych, którzy przyszli, aby wspierać kandydatów do bierzmowania swoją obecnością i modlitwą. Wspieraliśmy również modlitwą narzeczonych którzy zakończyli kurs w Rodzinie Rodzin i przygotowywali się do małżeństwa. Atmosfera była przepełniona radością i duchową podniosłością. Biskup Markowski, w swojej homilii, podkreślił znaczenie tego sakramentu jako momentu umocnienia w wierze i zachęty do aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła.

Kandydaci do bierzmowania, pełni emocji i nadziei, przyjęli ten sakrament z wiarą i oddaniem. To niezwykłe wydarzenie z pewnością pozostanie w ich pamięci jako ważny krok na drodze duchowego rozwoju. Wszyscy obecni mieli okazję do wspólnej modlitwy i refleksji, co przyczyniło się do wzbogacenia życia duchowego całej wspólnoty.

Na zakończenie uroczystości, wierni złożyli życzenia młodzieży, wyrażając nadzieję, że przyjęcie Sakramentu Bierzmowania przyniesie im siłę i ducha, aby śmiało wyznawali swoją wiarę i stawali się aktywnymi uczestnikami życia Kościoła.

Na koniec dokonaliśmy jako wspólnota uroczystego odnowienia przyrzeczenia oddania się Niepokalanemu Sercu Maryi.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz każdemu z osobna kto przyczynił się do przygotowań tego wspaniałego święta.

Fot. Jakub Goliński

AktualnościNews