PAMIĘTAJMY O NICH

PAMIĘTAJMY

PAMIĘTAJMY O ZAŁOŻYCIELACH RODZINY RODZIN

.

PAMIĘTAJMY O DUSZPASTERZACH RODZINY RODZIN

.

PAMIĘTAJMY O TYCH KTÓRZY WYPRZEDZILI NAS W DRODZE DO DOMU OJCA

.

SPÓJRZMY W ICH TWARZE – MOŻE CHCĄ NAM COŚ POWIEDZIEĆ?

.

NAPRAWDĘ O NICH -> PAMIĘTAMY!

.

01b433cc1