czwartek, 25 lipca, 2024

Program formacyjny na rok 2021-2022

Józef Witaj opiekunie Odkupiciela
i oblubieńcze Maryi Dziewicy.
Tobie Bóg powierzył swego Syna;
Tobie zaufała Maryja;
z Tobą Chrystus stał się człowiekiem
.      O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam,
i prowadź nas na drodze życia.
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę
i broń nas od wszelkiego zła. Amen.”

/Franciszek, List Apostolski PATRIS CORDE/

„Święty Józefie opiekuj się naszymi rodzinami”

Rozpoczynając nowy rok pracy duszpasterskiej 2021-22, jesteśmy pełni wdzięczności Bogu za ogłoszenie przez Kościół w dniu 12 września 2021 r. Błogosławionym – Stefana Kardynała Wyszyńskiego – naszego Ojca.

Za ten DAR – będziemy szczególnie dziękować w trakcie Pielgrzymki Wdzięczności za Beatyfikację Prymasa Tysiąclecia – na Jasną Górę w dniach 9-10 października br., składając Matce Bożej w trakcie Apelu Jasnogórskiego nasz dar wewnętrznej formacji duchowej Rodziny Rodzin – prowadzony jako 9-letnia, comiesięczna modlitwa i medytacja oparta na Jasnogórskich Ślubach Narodu Polskiego. Dar ten symbolizuje specjalne wydanie okolicznościowej księgi „BEATYFIKACJA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO. DAR RODZINY RODZIN. JASNOGORSKIE ŚLUBY NARODU”.

Papież Franciszek ogłosił 8 grudnia 2020 roku List Apostolski PATRIS CORDE z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Świętego Józefa Patronem Kościoła Powszechnego, ogłaszając jednocześnie Rok Jubileuszowy na cześć Świętego Józefa. Celem tego specjalnego czasu trwającego do 8 grudnia 2021 roku – jest utrwalenie ufności całego Kościoła do szczególnego patronatu Opiekuna Jezusa. W tym trwającym Roku Świętego Józefa – jesteśmy zaproszeni wszyscy do rozeznawania niezwykłej roli i piękna  wiary człowieka, któremu Bóg zaufał powierzając jego opiece swojego Syna i także Jego Matkę – Maryję. To czas „przytulenia się” do Świętego Józefa – by Jego cnoty stały się wzorcem naszego życia, zachowań, myślenia, miłowania Boga  i ludzi.

Rodzina Rodzin w szczególny sposób jest związana ze Świętym Józefem. Jest on przecież patronem rodzin, ich opiekunem, nauczycielem i wychowawcą – nie tylko dzieci, ale przede wszystkim młodych, jest przewodnikiem na drogach dojrzewania do różnych ról życiowych, jest wzorem miłości oblubieńczej do Maryi i czułego a jednocześnie odpowiedzialnego ojcostwa.  Święty Józef gości w naszej kaplicy na Łazienkowskiej poprzez piękną rzeźbę dłuta pani Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej.

Bieżący rok pracy duszpasterskiej Rodziny Rodzin nosi hasło „Święty Józefie opiekuj się naszymi rodzinami”. Przez kolejne miesiące naszych spotkań wspólnotowych, a także we wszystkich naszych domach, będziemy się pochylać  nad tajemnicami życia Świętego Józefa. Zaprosimy Go do swoich rodzin – dosłownie – poprzez nawiedzającą nasze rodziny, specjalnie wykonaną  małą kopią figury Świętego Józefa z naszej kaplicy. Figurka ta będzie peregrynowała po naszych domach – tak długo jak tylko będą zapraszający.

W kolejnych miesiącach,  w ramach formacji w duchu Świętego Józefa, pochylimy się ponownie nad Słowem Bożym, nauczaniem Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, będziemy wsłuchiwać się w dokumenty Kościoła i nauczanie papieskie. Ale najważniejsze – będziemy indywidualnie starać iść śladami Świętego Józefa.

Naród nasz przeżywał w dniach 3-6 października br. Narodowe Rekolekcje w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, zatytułowane „Ojcowskiemu sercu zawierzamy”. Rekolekcje te transmitowane były w mediach. Stanowiły one przygotowanie do złożenia Aktu Zawierzenia Narodu i Kościoła w Polsce św. Józefowi w dniu 7 października 2021 r. – w święto Matki Bożej Różańcowej – przez Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski – arcybiskupa Stanisława Gądeckiego.

AKT ZAWIERZENIA NARODU POLSKIEGO I KOŚCIOŁA W POLSCE ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI