sobota, 13 lipca, 2024

Aplikacja Mobilna Rodziny Rodzin

Multimedialna aplikacja Rodzina Rodzin jako odpowiedź na współczesne problemy małżeństw i rodzin
 
Stowarzyszenie Apostolskie Rodzina Rodzin rozpoczęło realizację projektu, którego celem jest stworzenie zestawu materiałów multimedialnych, służących wzmacnianiu polskich małżeństw i rodzin. Ogólnopolski projekt “Rodzina Rodzin” jest realizowany w ramach kampanii “Po pierwsze Rodzina!”,  finansowanej przez Ministerstwo Rodziny i Pomocy Społecznej.


Pobierz Aplikację -> TUTAJ 
Projekt “Rodzina Rodzin” stanowi część długofalowej, wieloletniej pracy stowarzyszenia na rzecz polskich rodzin. Multimedialne innowacyjne narzędzia, odpowiadające na potrzeby młodego pokolenia spędzającego coraz więcej czasu w wirtualnej rzeczywistości, mają dotrzeć do młodych ludzi z treściami prorodzinnymi, edukacyjnymi i społecznościowymi. Będą one wykorzystywane w pracy poradni rodzinnej, która funkcjonuje od 2014 roku, w celu wzmacniania polskich rodzin.
Celem projektu „Rodzina Rodzin” jest wyposażenie małżonków i rodziców w nowoczesne i praktyczne narzędzia, służące kształtowaniu dobrostanu małżeństw i rodzin. Mają one ułatwiać dokonanie zmian i polepszenia sytuacji w rodzinach, przygotowując do radzenia sobie z trudnościami. Mają też służyć wzmacnianiu rodzin jako najlepszego środowiska opiekuńczo-wychowawczego dla dzieci poprzez odpowiednie działania informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe.
Projekt Rodzina Rodzin ma charakter multimedialny i opiera się na trzech różnych narzędziach komunikacyjnych: darmowej aplikacji mobilnej, videopodcastach oraz podcastach audio. Materiały multimedialne  pozwolą na nieograniczone w miejscu i czasie oddziaływanie przez długi okres, również po zakończeniu konkursu.
Wszyscy użytkownicy tych narzędzi, stworzonych w ramach projektu, będą mogli z nich skorzystać i ewentualnie do nich powracać w dowolnym momencie swojego życia. Materiały mają stanowić alternatywę dla treści, które dominują w przestrzeni wirtualnej a często zagrażają trwałości małżeństw oraz całych rodzin.
Darmowa aplikacja mobilna na smartfony i tablety – „Rodzina Rodzin” – będzie zachęcała do systematycznej pracy. Aplikacja będzie zbudowana z trzech głównych działów edukacyjno-informacyjnych: ŹRÓDŁO, INSPIRACJA, WIĘŹ. Użytkownik aplikacji w ciągu 21 dni rozwoju będzie mógł korzystać z szeregu instrumentów i rozwijających jego samego, jego więzi małżeńskie oraz rodzinne. Przechodząc kolejne etapy aplikacji użytkownik spotka się z konkretnymi propozycjami rozwoju m.in.: w formie coachingu, poradników, testów. Wszystkie ona mają stanowić inspirację dla praktycznego wykorzystania w życiu codziennym.
 
Materiały stworzone i udostępnione w ramach projektu
 
W ramach projektu powstaną materiały edukacyjne i poradnicze:
– aplikacja mobilna “Rodzina Rodzin”
– seria videopodcastów poradniczych, dostępnych online
– seria podcastów w formie atrakcyjnych poradników
 
Najważniejsze cele wszystkich materiałów i aktywności, realizowanych w czasie projektu – to:
–     Wzmocnienie małżeństw oraz rodzin.
–     Wsparcie rodziców w wychowywaniu dzieci.
–     Wsparcie małżeństw i rodzin w wychodzeniu z negatywnych skutków pandemii Covid-19
–     Wzmocnienie rodzin wielodzietnych.
–     Odejście małżonków od pomysłu rozwodu, jako sposobu rozwiązywania problemów i sytuacji kryzysowych.
Projekt jest skierowany przede wszystkim do małżonków i rodziców, starających się chronić i rozwijać swoje małżeństwa i swoje rodziny. Równie ważną grupą odbiorców materiałów, które powstaną w czasie projektu, są wszyscy aktywiści, wolontariusze i specjaliści pracujący na rzecz wzmacniania polskich rodzin (w instytucjach, środowiskach lokalnych, parafiach, poradniach rodzinnych i , małżeńskich, OPS, MOPS, jak też nauczyciele i osoby prowadzące kursy przedmałżeńskie).
 
 
O Stowarzyszeniu Apostolskim Rodzina Rodzin
 
Stowarzyszenie, którego założycielem był kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski, od ponad 70 lat prowadzi systematyczną pracę na rzecz wzmacniania polskich rodzin. Prowadzi poradnię rodzinną, która udziela porad psychologicznych, pedagogicznych, naturalnego planowania rodziny, warsztatów rozwoju osobistego i życia duchowego oraz mediacji małżeńskich. Organizuje od 1986 roku coroczne sympozjum “Ojcowizna”, którego celem jest kształtowanie postaw patriotycznych, rozwijanie nowych inicjatyw zwłaszcza na rzecz rodzin wielodzietnych i wielopokoleniowych. Wydaje miesięczny biuletyn “Rodzina Rodzin”, promujący treści prorodzinne i patriotyczne.  Organizuje “Wakacje z Bogiem” dla rodzin wielodzietnych, w czasie których promowane są postawy ekologiczne i prorodzinne. Organizuje także wyjazdy edukacyjne i rekreacyjne dla młodzieży oraz wiele innych wydarzeń. 
 
Więcej informacji: https://rodzinarodzin.pl/index.php/statut-sarr/


Pobierz Aplikację