PORADNIA RODZINNA

PORADNIA RODZINNA

Siedziba Poradni

Poradnia działa na zasadach określonych w regulaminie. Na spotkania z poszczególnymi osobami pracującymi w Poradni trzeba umówić się telefonicznie. Terminy ich dyżurów podane są poniżej. Można też porozumieć się z Romą Korzeniowską – kierownikiem  Poradni. 

Poradnia mieści się przy ul. Łazienkowskiej 14 w Warszawie na I piętrze w pawilonie od strony parkingu przy Torwarze, pierwsze wejście. Dojazd ZTM – przystanek Rozbrat.

  Wejście do Poradni

Celem działania Poradni jest prowadzenie specjalistycznej działalności doradczej w zakresie porad psychologicznych, pedagogicznych, mediacji małżeńskich, Naturalnego Planowania Rodziny, przygotowania narzeczonych do sakramentu małżeństwa, warsztatów rozwoju osobistego oraz dotyczących życia duchowego (zwłaszcza życia rodzinnego) w duchu nauczania Kościoła Katolickiego.

Za prowadzenie i działalność Poradni odpowiedzialny jest Zarząd Stowarzyszenia Apostolskiego Rodzina Rodzin i kierownik Poradni – pani mgr Romualda Korzeniowska. Opiekę duszpasterską nad Poradnią powierzono ks. Zbigniewowi Kapłańskiemu.

Do Poradni można zapisywać się telefonicznie:

 • Pani mgr Roma Korzeniowska

poradnictwo psychologiczne małżeńskie, rodzinne, doradztwo w zakresie Naturalnego Planowania Rodziny
kontakt 600 248 887 – zapisy: czwartek, piątek godz. 21.00-22.00
dyżur w Poradni – środa godz. 18.00-20.00

 • Pani mgr Bożena Pustoła

mediator pojednawczy i małżeński z dużym doświadczeniem
kontakt 691 737 052 – zapisy codziennie
dyżur w Poradni – wtorek, godz. 18.00 – 20.00

 • Pani mgr Elżbieta Wiewiórkowska

poradnictwo psychologiczne małżeńskie, rodzinne
kontakt 793 225 444 – zapisy: poniedziałek, piątek godz. 10.00-12.00
dyżur w Poradni – poniedziałek godz. 16.30 – 18.30

 • Pani  Anna Hofmann-Delbor

mediator pojednawczy
kontakt: 606 432 757, zapisy: poniedziałek-piątek 9:00-18:00
dyżur w Poradni – piątek w godz. 18:00-20:00,
istnieje możliwość spotkań w godzinach przedpołudniowych

 • Pan Rajmund Narożniak

psycholog, mediator pojednawczy i małżeński i terapeuta uzależnień
kontakt: 692 120 107

 • Pani Małgorzata Rodzeń

familiolog, seksuolog
kontakt: 608 596 223

Zapisy: poniedziałek, środa 21-22

REGULAMIN Poradni rodzinnej „Rodziny Rodzin”, ul. Łazienkowska 14, Warszawa

 1. Poradnia rodzinna „Rodziny Rodzin” funkcjonuje w ramach działalności Stowarzyszenia Apostolskiego „Rodzina Rodzin”.
 2. Siedzibą Poradni jest Ośrodek Rodziny Rodzin przy ul. Łazienkowskiej 14.
 3. Za zarządzanie i działalność Poradni odpowiedzialny jest Zarząd Stowarzyszenia i kierownik poradni – Romualda Korzeniowska
 4. Celem poradni jest prowadzenie specjalistycznej działalności doradczej w  zakresie porad psychologicznych, pedagogicznych, mediacji małżeńskich, Naturalnego Planowania Rodziny, porad dla narzeczonych, warsztatów rozwoju osobistego oraz dotyczących życia duchowego (zwłaszcza życia rodzinnego) w duchu nauki Kościoła Katolickiego.
 5. Poradnia ma charakter punktu konsultacyjnego, w którym specjaliści – wolontariusze świadczą pomoc doraźną. W poradni nie prowadzi się długoterminowych psychoterapii.
 6. Działalność Poradni opiera się na nieodpłatnej działalności specjalistów z zakresu psychologii, pedagogiki oraz ewentualnie innych dziedzin, niosących pomoc człowiekowi.
 7. Doradztwo w ramach działalności Poradni ma być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 8. Poradnia może pozyskiwać fundusze z ofiar składanych przez osoby korzystające z usług wolontariuszy.
 9. Pozyskane z ofiar kwoty zasilają fundusz Stowarzyszenia Apostolskiego „Rodzina Rodzin”.
 10. Wolontariuszom przysługuje zwrot kosztów za każdy odbyty dyżur.
 11. Środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z działalnością Poradni zapewnia Stowarzyszenie Apostolskie „Rodzina Rodzin”.
 12. Wolontariusze zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie udzielanej pomocy, a zwłaszcza związanych z danymi osobowymi osób korzystających z Poradni. Informacje te, jeśli ma to służyć dobru osoby korzystającej z Poradni, mogą być przekazane jedynie przełożonym w strukturze Poradni i w razie potrzeby, lekarzowi, sądowi, Policji, itp.
 13. W Poradni nie prowadzi się rejestru danych osobowych a wolontariusze mogą korzystać jedynie z danych przekazanych dobrowolnie przez osoby korzystające z Poradni i tylko na potrzeby utrzymywania kontaktu i umawiania spotkań.
 14. Poradnia nie wydaje zaświadczeń.

Regulamin obowiązuje od 1 września 2018 r. (zastępując Regulamin z 1 kwietnia 2014 r.)

Romualda Korzeniowska                                          Krzysztof Broniatowski

Romualda Korzeniowska                                           Krzysztof Broniatowski
     Kierownik Poradni                                           Przewodniczący Zarządu SARR

 

Zapraszamy do korzystania z nowych możliwości stworzonych przez Poradnię. Przekazujmy dalej to zaproszenie i otoczmy naszą modlitwą Poradnię oraz osoby w niej pracujące, jak również poszukujące u nich pomocy