czwartek, 25 lipca, 2024

Słowo Ojca Duchownego:

  • Kujanki, Kujanek, Kujankom, Kujankach…
    Im bliżej wakacji, tym częściej słyszymy słowo „Kujanki”, które jest odmieniane na wiele sposobów. To zrozumiałe, ponieważ w tradycji Rodziny Rodzin rok dzieli się na dwa główne okresy: czas przed

| Autor:  Ksiądz Jerzy Limanówka| Archiwum |

Słowo Boże na dziś

| Archiwum |

Poznaj nas bliżej:

Rok założenia - 1952 r.

Ul. Łazienkowska 14, 00-449 Warszawa

zarzad[at]rodzinarodzin.pl

Główne elementy duchowości Rodziny Rodzin to:

Eklezjalność – świadome włączanie się w aktualne potrzeby Kościoła Powszechnego i Kościoła lokalnego;
Maryjność – zawierzenie siebie i swojej rodziny Maryi; oddanie się Jej w niewolę miłości do całkowitej dyspozycji;
Polskość – umiłowanie ojczyzny, troska o duchowe dziedzictwo, kulturę, tradycję, obyczaje polskie w każdej rodzinie, wychowanie do odpowiedzialności za Ojczyznę;
Rodzinność – wrażliwość na potrzeby rodziny, tworzenie wspólnot wzajemnie sobie pomagających, wychowanie młodego pokolenia do świadomego odczytania powołania życiowego.

Nasi założyciele

Stefan Kardynał Wyszyński, jako założyciel Rodziny Rodzin, był wybitnym duchownym, który poprzez swoje działania promował wartości rodzinne i jedność społeczności katolickiej w Polsce, odznaczając się zarazem determinacją w obronie wiary oraz tradycyjnych norm moralnych.

Ciocia Lila, wybitna postać życia społecznego i religijnego, przejawiała głęboką wiarę i oddanie Kościołowi, inspirując się nauką społeczną ks. dr. Stefana Wyszyńskiego. Jej zaangażowanie w powstanie Instytutu Prymasa Wyszyńskiego oraz późniejsza rezygnacja z pracy naukowej na rzecz duszpasterstwa Rodziny Rodzin świadczą o jej oddaniu wartościom rodzinności i duchowej służbie. Jej życie było pełne ofiary i miłości, wpływając na formowanie wspólnoty Rodziny Rodzin jako miejsca, gdzie ludzie znajdowali siłę w wierze i miłości do Kościoła, inspirowani jej przykładem.

Maria Okońska, związana z działalnością apostolską i wychowawczą, wykazywała niezwykłą odwagę i oddanie wartościom religijnym oraz patriotycznym, inspirując się duchowym przywództwem ks. Stefana Wyszyńskiego. Jej niezłomne zaangażowanie w obronę wiary i wolności, ukazujące się m.in. w organizowaniu modlitw podczas Powstania Warszawskiego oraz działalności duszpasterskiej w okresie prześladowań, przyniosło jej szacunek i uznanie, co potwierdza nadanie Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski w 2009 roku.

Poradnia Rodzinna

Zapraszamy do Poradni Rodzinnej "Rodziny Rodzin" oferującej porady psychologiczne, mediacje małżeńskie i wsparcie duchowe zgodne z nauczaniem Kościoła Katolickiego. Działamy na zasadach określonych w regulaminie, umawiając spotkania telefonicznie. Naszą siedzibę znajdziesz przy ul. Łazienkowskiej 14 w Warszawie.