Ruch Apostolski Rodzina Rodzin

NASZA WSPÓLNOTA

Ruch Apostolski Rodzina Rodzin powstał w 1952 r. Założycielami Rodziny Rodzin są: kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Polski, Maria Okońska oraz Maria Wantowska, która szczególnie odczytała charyzmat tej wspólnoty.

Główne elementy duchowości Rodziny Rodzin to:

Eklezjalność, Maryjność, Polskość, Rodzinność.

Cel istnienia Rodziny Rodzin sformułowane przez Prymasa Tysiąclecia:

  • „Wychowanie rodzin chrześcijańskich do wiernej miłości małżeńskiej, do ofiarnego rodzicielstwa, do wzajemnej pomocy między rodzinami.”

PORUSZAJĄCA modlitwa kard. Stefana WYSZYŃSKIEGO

Ja nieustannie gubię się w sobie, Ty nieustannie rozpoznajesz się we mnie.
Ja ciągle wątpię o sobie, Ty nigdy nie wątpisz we mnie.
Ja ciągle się przeceniam lub nie doceniam, Ty ciągle widzisz całą moją prawdę.
Ja unoszę się pychą, gdy coś zrozumiem z Ciebie, Ty ciągle dajesz mi pojąć, że jestem analfabetą.
Ja wpadam w rozpacz, gdy przegram, Ty nieustannie mi szepczesz: „wystarczy ci łaski mojej, bo moc w słabościach się udoskonala”.
Ja ciągle szukam mojej drogi, mojej prawdy, mojego życia,
Ty zawsze jesteś moją Drogą, moją Prawdą, moim Życiem.
Jedna myśl moja o Tobie odsłania mi całą prawdę o mnie.
Widzę siebie dobrze tylko w Tobie.
Poznaję siebie przez Ciebie.
Odnajduję cały sens mego bytu w Tobie.
Gdybym już zaginął i przepadł w otchłaniach piekieł, jeszcze bym mógł odzyskać grunt pod nogami przez jeden odruch serca ku Tobie.
Jestem nicością bez Ciebie, jestem potęgą w Tobie.
„Ja, proch, będę z Panem gadał…”.

Kard. Stefan Wyszyński, Zapiski Więzienne,
Komańcza, 19.02.1956 roku

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

  • Na 23 marca (Wj 32, 7-14 i J 5, 31-47)

    Znamy prawdę, że Bogu na nas zależy: pragnie przede wszystkim, byśmy w wolności wybrali zbawienie, a na tej ziemi myśleli i postępowali według Jego sposobu miłowania. Popatrzmy (w czytaniach pokazywany jest Mojżesz) na wszystkich, którym kiedykolwiek zależało na naszych decyzjach. Bądźmy wdzięczni za wszystkie chwile, w których udawało im się naśladować Boga, za każdy przykład, który był światłem.

Źródło: Słowo Boże na dziś   

Archiwum: Słowo Boże na dziś

Wybrane kategorie


Co nowego w Prasie Katolickiej

Archiwum