Ruch Apostolski Rodzina Rodzin

NASZA WSPÓLNOTA

Ruch Apostolski Rodzina Rodzin powstał w 1952 r.

Założycielami Rodziny Rodzin są: kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Polski, Maria Okońska oraz Maria Wantowska, która szczególnie odczytała charyzmat tej wspólnoty.

Główne elementy duchowości Rodziny Rodzin to:

Eklezjalność, Maryjność, Patriotyzm, Rodzinność.

Cel istnienia Rodziny Rodzin sformułowany przez Prymasa Tysiąclecia:

  • „Wychowanie rodzin chrześcijańskich do wiernej miłości małżeńskiej, do ofiarnego rodzicielstwa, do wzajemnej pomocy między rodzinami.”

Zapraszamy na film o Rodzinie Rodzin:

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

  • Na 27 lutego (Iz 1, 10.16-20 i Mt 23, 1-12):

    We wskazanych fragmentach widzimy znów przerażające skutki pychy, choć nie została ona nazwana wprost. Bo pychą jest również chęć pomagania w taki sposób, aby inni to widzieli.  Pycha jest źródłem pomagania tylko temu, komu ja chcę pomóc i zmuszanie go do wybranej przeze mnie formy pomocy.  Dzieje się tak, ponieważ przy takim myśleniu w centrum “życzliwości” jest sam pomagający.
    Nie ma pychy, gdy dzięki mojej pomocy ktoś wzrasta, nie czuje się upokorzony i ma  poczucie niezagrożonej wolności

Źródło: Słowo Boże na dziś   

Archiwum: Słowo Boże na dziś

PORUSZAJĄCA modlitwa kard. Stefana WYSZYŃSKIEGO

Ja nieustannie gubię się w sobie, Ty nieustannie rozpoznajesz się we mnie.
Ja ciągle wątpię o sobie, Ty nigdy nie wątpisz we mnie.
Ja ciągle się przeceniam lub nie doceniam, Ty ciągle widzisz całą moją prawdę.
Ja unoszę się pychą, gdy coś zrozumiem z Ciebie, Ty ciągle dajesz mi pojąć, że jestem analfabetą.
Ja wpadam w rozpacz, gdy przegram, Ty nieustannie mi szepczesz: „wystarczy ci łaski mojej, bo moc w słabościach się udoskonala”.
Ja ciągle szukam mojej drogi, mojej prawdy, mojego życia,
Ty zawsze jesteś moją Drogą, moją Prawdą, moim Życiem.
Jedna myśl moja o Tobie odsłania mi całą prawdę o mnie.
Widzę siebie dobrze tylko w Tobie.
Poznaję siebie przez Ciebie.
Odnajduję cały sens mego bytu w Tobie.
Gdybym już zaginął i przepadł w otchłaniach piekieł, jeszcze bym mógł odzyskać grunt pod nogami przez jeden odruch serca ku Tobie.
Jestem nicością bez Ciebie, jestem potęgą w Tobie.
„Ja, proch, będę z Panem gadał…”.

Kard. Stefan Wyszyński, Zapiski Więzienne,
Komańcza, 19.02.1956 roku

Wybrane kategorie


Projekty Rodziny Rodzin