Ruch Apostolski Rodzina Rodzin

NASZA WSPÓLNOTA

Ruch Apostolski Rodzina Rodzin powstał w 1952 r.

Założycielami Rodziny Rodzin są: kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Polski, Maria Okońska oraz Maria Wantowska, która szczególnie odczytała charyzmat tej wspólnoty.

Główne elementy duchowości Rodziny Rodzin to:

Eklezjalność, Maryjność, Patriotyzm, Rodzinność.

Cel istnienia Rodziny Rodzin sformułowany przez Prymasa Tysiąclecia:

  • „Wychowanie rodzin chrześcijańskich do wiernej miłości małżeńskiej, do ofiarnego rodzicielstwa, do wzajemnej pomocy między rodzinami.”

Zapraszamy na film o Rodzinie Rodzin:

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

  • Na 23 kwietnia – Uroczystość św. Wojciecha (Dz 1, 3-8; Flp 1, 20c-30 i J 12, 24-26):

    Czytając życiorysy wspomnianego Patrona Polski szanowałem go niejako „z urzędu”. Ponad dwadzieścia lat temu słuchałem rekolekcji prowadzonych przez ojca Wojciecha, który, jako doktor historii Kościoła szczegółowo poznał życiorys swego patrona. Powiedział wprost, że ukochał go jako patrona pechowców – nic mu się właściwie nie udawało: i duszpasterzowanie w Czechach i pobyt w zakonie i praca misjonarza. Ale był święty, bo te porażki nie umniejszały jego zapału, gorliwości i ducha pokuty. Nigdy nie zrezygnował. Uczy nas siły woli, samozaparcia i chęci poświęcenia życia by ludzi przybliżać do Zbawcy.

Źródło: Słowo Boże na dziś   

Archiwum: Słowo Boże na dziś

PORUSZAJĄCA modlitwa kard. Stefana WYSZYŃSKIEGO

Ja nieustannie gubię się w sobie, Ty nieustannie rozpoznajesz się we mnie.
Ja ciągle wątpię o sobie, Ty nigdy nie wątpisz we mnie.
Ja ciągle się przeceniam lub nie doceniam, Ty ciągle widzisz całą moją prawdę.
Ja unoszę się pychą, gdy coś zrozumiem z Ciebie, Ty ciągle dajesz mi pojąć, że jestem analfabetą.
Ja wpadam w rozpacz, gdy przegram, Ty nieustannie mi szepczesz: „wystarczy ci łaski mojej, bo moc w słabościach się udoskonala”.
Ja ciągle szukam mojej drogi, mojej prawdy, mojego życia,
Ty zawsze jesteś moją Drogą, moją Prawdą, moim Życiem.
Jedna myśl moja o Tobie odsłania mi całą prawdę o mnie.
Widzę siebie dobrze tylko w Tobie.
Poznaję siebie przez Ciebie.
Odnajduję cały sens mego bytu w Tobie.
Gdybym już zaginął i przepadł w otchłaniach piekieł, jeszcze bym mógł odzyskać grunt pod nogami przez jeden odruch serca ku Tobie.
Jestem nicością bez Ciebie, jestem potęgą w Tobie.
„Ja, proch, będę z Panem gadał…”.

Kard. Stefan Wyszyński, Zapiski Więzienne,
Komańcza, 19.02.1956 roku

Wybrane kategorie


Projekty Rodziny Rodzin