sobota, 22 czerwca, 2024

Ks. Jerzy Limanówka SAC

Ojciec Duchowny Rodziny Rodzin

Od dawna współpracuje z Rodziną Rodzin.

Ks. Jerzy Limanówka, pallotyn, ur. 26.09.1964 r. Święcenia kapłańskie przyjął 5.05.1990 r. Jest absolwentem Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Ponadto ukończył studia podyplomowe z dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim i w Instytucie Roberta Schumana w Brukseli. Jest zaangażowany w działalność dziennikarską, misyjną i duszpasterską. W latach 1986-2000 współpracował z Wydawnictwem Królowa Apostołów i z czasopismem dla młodzieży „Być sobą”, którego w latach 1994-98 był Redaktorem Naczelnym. W latach 2000-2006 był korespondentem Katolickiej Agencji Informacyjnej na Słowacji i Czechach. Od 1997 r. był członkiem Sztabu Medialnego pielgrzymek Papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka do Polski. Od 1998 r. jest związany z pallotyńskim Sekretariatem Misyjnym. Od 2008 r. jest prezesem Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl. Duszpastersko pracował w Kielcach 1990/91 i na Słowacji w latach 2000-2006. Do Rodziny Rodzin trafił w 1991 r. Współpracował wtedy z ks. Ryszardem Marciniakiem, ks. Stanisławem Janikiem, ks. Eugeniuszem Klimińskim. W ośrodku Rodziny Rodzin mieszkał do 1997 r. Później angażował się w sporadyczne akcje Rodziny Rodzin. W roku 2022 został oficjalnie mianowany ojcem duchownym Ruchu zastępując ks. Czesława Parzyszka.

WSPÓLNOTA RR