poniedziałek, 20 maja, 2024

Program formacyjny na rok 2023-2024

„ŚWIADECTWO ŻYCIA WSPÓLNOTY KOŚCIOŁA”


„Kościół przynosi mej duszy miłość i pokój. Kościół odmienia mi serce
I zwraca je ku miłości i dobru.
Kościół wszczepia mi w umysł
Ewangelię sprawiedliwości i pokoju.
Kościół zwraca mnie ku otoczeniu
I każe mi mówić do każdego: Bracie!”

/S.WYSZYŃSKI, Wypełniamy Jasnogórskie Śluby Narodu/


RAMOWY  PROGRAM  DUSZPASTERSKI

RODZINY RODZINNA ROK 2023-2024

Wrzesień       –     BŁOGOSŁAWIONA RODZINA ULMÓW ŚWIAŁEM DLA WSPÓLNOTY KOŚCIOŁA

Październik   –    KOŚCIÓŁ TRWA PRZEZ MIŁOŚĆ

Listopad        –    KOŚCIÓŁ ŚWIĘTYCH

Grudzień       –    RODZINY STAŃCIE SIĘ TYM, CZYM JESTEŚCIE

Styczeń          –   ŚWIATŁO CHRYSTUSA

Luty               –   WITAJ KRZYŻU NADZIEJO JEDNA  NAWRÓCENIA      

Marzec           –   WSPÓLNOTA MODLĄCA SIĘ

Kwiecień        –   ŻYCIE EUCHARYSTIĄ

Maj                –   MARYJA – MATKA KOŚCIOŁA – MATKĄ NADZIEI

Czerwiec       –   BĄDŹMY KOŚCIOŁEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW

Rozpoczynając nowy rok pracy duszpasterskiej 2023-24, jesteśmy pełni wdzięczności Bogu za ogłoszenie przez Kościół w dniu 10 września 2023 r. Błogosławioną Rodzinę Ulmów.

 Za ten DAR BEATYFIKACJI – będziemy szczególnie dziękować w trakcie Pielgrzymki Rodziny Rodzin – na Jasną Górę w dniach 7-8 października br.  Mamy pełną świadomość, jak  wielkie znaczenie ma fakt dostrzeżenia przez Kościół  – cech świętości  w życiu normalnej polskiej rodziny, ukształtowanej w ufności do Boga i Jego praw,  ceniącej wspólnotę rodzinną i warunki  jej bezpieczeństwa, wierną miłość małżeńską otwartą na życie, radość z potomstwa, jego najlepsze wychowanie i edukowanie. A jednocześnie  mimo wielu niedostatków materialnych – ta miłująca się rodzina jest przykładem żywej aktywności na rzecz innych, działalności sąsiedzkiej, aktywności gospodarskiej, organizacji wspólnotowych przedsięwzięć. A co powiedzieć  o innowacyjnych przedsięwzięciach, konstruktorskich, fotograficznych? Też były ukierunkowane dla innych… Wszystko w tym życiu rodziny oparte jest głęboko na Ewangelii, o czym świadczą uwagi dopisane przez czytelników na stronach domowego Pisma Świętego. Moc pokonywania trudności związana jest z życiem Eucharystią… Kościół swym nauczaniem kształtował w codziennym życiu Wiktorię i Józefa Ulmów…Aż przyszedł moment „sprawdzam”… Rodzina otwarta na życie – kładzie na szali ryzyka swoje życie – by chronić życie innych, bliźnich, braci Żydów – ukrywających się przed niemieckimi zbrodniarzami wojennymi. Losy ludzi się splotły. Ulmowie wzięli na siebie brzemiona prześladowanych… – z całą świadomością konsekwencji. Otworzyli swój dom bliźnim, ukryli, karmili, tworzyli warunki przetrwania. Stali się źródłem nadziei dla tych, którzy tę nadzieję utracili…Dali świadectwo miłości Boga i człowieka swoim dzieciom… To był bieg ku świętości!

Rodzina jest prawdziwą wspólnotą. Jest domowym Kościołem. Tutaj rozgrywa się wielka batalia o jej kształt. Bóg pragnie świętości dla rodziny. W całości – dla wszystkich jej członków… Nawet w sytuacji ekstremalnej…  Bo tutaj  rodzi się ufność, miłość, nowe życie, umiłowanie Boga, tutaj człowiek dojrzewa w swym rozwoju i jest bezpieczny. „Twierdzą nam będzie każdy próg”…

W dzisiejszych czasach gdy rodzina jest coraz bardziej narażona na różne ataki mające na celu naruszenie jej kształtu i misji – tak bardzo potrzebujemy Wiktorii i Józefa Ulmów…

Potrzebujemy ich wierności Bogu i Kościołowi, szkoły wzajemnej miłości, otwartości na życie, ofiarności służby i odwagi w relacjach społecznych.

Rodzina Rodzin rozpoczynając nowy rok pracy duszpasterskiej 2023-2024 pragnie podążać w swojej formacji duchowej śladami Błogosławionej Rodziny Ulmów.  Włączamy się jednocześnie w nurt rozważań duszpasterskich Kościoła w Polsce  związanymi  z  rozwijaniem życia wspólnotowego Kościoła. Niech świadectwo życia chrześcijańskiego  Błogosławionej Rodziny Ulmów  będzie nam wzorem na tej drodze …

Zawierzamy ten rok formacji w duchu nauczania Kościoła naszej Matce Kościoła i Królowej Narodu Polskiego.


Pliki do pobrania: