poniedziałek, 20 maja, 2024

Program formacyjny na rok 2022-2023

Temat roku:       PATRIOTYZM

Hasło roku:       „Po Panu Bogu najbardziej kocham Polskę”

                       /błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński/

W lipcu 2015 roku, w trakcie homilii  wygłoszonej na Jasnej Górze przez ks. abp. Andrzeja Dzięgę, metropolitę szczecińsko-kamieńskiego,  padły jakże ważne słowa:
Miał rację Prymas Tysiąclecia, przypominając nam i pokazując siebie: „Po Bogu najbardziej umiłowałem Polskę”. Miał rację, mówiąc, że Polska – Matka nasza, Ojczyzna nasza – warta jest tego, by oddać jej do dyspozycji wszystko, co się posiada; wszystko, czym i kim się jest; całe swoje życie i zdrowie, siły i emocje; wszystko, co tylko możemy dać, nawet bardziej niż własnej rodzinie czy przyjaciołom; bardziej niż samemu sobie. Polska to Matka, po Bogu umiłowana najbardziej. To jest trudny program. To jest głęboki i piękny program. Ale to jest program możliwy i potrzebny także dzisiaj. Polska dzisiaj potrzebuje ludzi, którzy ją umiłują po Bogu najbardziej. Boga umiłują na pierwszym miejscu i razem z Maryją pokochają Ojczyznę. Wtedy dopiero sprawy życia wspólnotowego, gospodarczego, kulturalnego i politycznego potoczą się sprawniej, dynamiczniej i skuteczniej.” [1]

Rodzina Rodzin będąca dziełem błogosławionego Prymasa Tysiąclecia ma głębokie poczucie szczególnego wymiaru  wielkiej wspólnoty rodzin, o której wielokrotnie mówił Ojciec narodu: „My mamy mieć świadomość rodzinności nie tylko w naszym domu, gdzie żyje ojciec, matka i dzieci. To jest rodzina, niewątpliwie, to najbardziej podstawowa komórka życia społecznego. Bez rodziny nie ma narodu, tak jak bez narodu trudno sobie wyobrazić zdrowe, porządne państwo. W rodzinie rodzi się naród i wychowuje się poczucie ładu społecznego. Ale wszystkie rodziny tworzą rodzinę rodzin – naród!”[2]

Pragniemy w tym roku uczynić patriotyzm  wiodącym tematem naszej formacji. Oczywiście temat wiodący nie zamyka drogi do innych zagadnień, w tym zwłaszcza pogłębiania aktualnych wydarzeń w kontekście dokumentów nauczania Kościoła Katolickiego. Jednakże wobec sytuacji międzynarodowej, a w szczególności trwającej wojny w Ukrainie, uważamy za stosowne zwrócić baczniejszą uwagę na ten filar naszej duchowości. Wszak umiłowanie Ojczyzny jest jednym z charyzmatów Rodziny Rodzin. Nie wątpimy w to, że wszyscy w Rodzinie Rodzin żyją tym charyzmatem, choć zapewne każdy przeżywa go na swój sposób. Będzie więc okazja do podzielenia się z innymi swoim spojrzeniem na patriotyzm. W szczególności, na gruncie patriotyzmu, powinniśmy się dzielić swoimi doświadczeniami i poglądami z młodzieżą – rozmawiać na ten temat, poznawać jej punkt widzenia i korygować, jeśli zachodzi taka potrzeba. To przecież młodzież przejmie po nas odpowiedzialność za tę ziemię. Umacniajmy więc więź pokoleń.

Chcemy też poznać jak patriotyzm przeżywał nasz Ojciec – błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński. To jego słowa są mottem naszych rozważań.

Chcemy rozważać jak nasz patriotyzm możemy i powinniśmy wyrażać dzisiaj. Patriotyzm kojarzy się nieodłącznie z umiłowaniem Ojczyzny. Umiłować zaś można to, co się pozna. Nie może więc zabraknąć w tym roku poznawania Polski – jej historii i kultury. Proponujemy aby na każdym spotkaniu w naszych grupach, poświęcić trochę czasu na zapoznanie się z jakimś wydarzeniem ważnym dla naszych dziejów, poznać jego przyczyny i skutki. Podpowiadamy tu, że od wielu już lat Joanna Issa-Romatowska redaguje w każdym numerze naszego Biuletynu dział historyczny nazwany Kalendarium Polskie. Jest to kopalnia informacji – dat i wydarzeń. Zachęcamy także do uczestniczenia w patriotycznych uroczystościach. Staramy się nie organizować własnych, aby umożliwić w nich udział. Można uda się zorganizować wspólny wyjazd całej Rodziny Rodzin, na którąś z patriotycznych uroczystości. W tym kontekście bardzo dobrze wspominamy pielgrzymkę Rodziny Rodzin do Poznania i Gniezna poprowadzoną przez śp. ks. Jerzego Błaszczaka SAC w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Zwróćmy też baczniejszą uwagę na świętowanie uroczystości patriotycznych w naszych domach i rodzinach. Jak bowiem powiedział ks. Prymas – naród rodziną żyje i przedłuża swój byt. Jaka jest rodzina domowa, taka będzie też rodzina ojczysta – naród. Rozejrzyjmy się dokoła. Może jakieś miejsce w pobliżu, ważne, choćby dla lokalnej społeczności, wymaga naszego zaopiekowania. To też dobra okazja do zademonstrowania naszego szacunku do ojczystych dziejów. A także świetny przykład dla innych.

W kolejnych numerach naszego Biuletynu będziemy starali się przybliżać naukę ks. Prymasa o patriotyzmie, a także informować o zbliżających się uroczystościach patriotycznych.

Zawierzamy ten rok formacji patriotycznej w duchu nauczania Kościoła naszej Matce Kościoła i Królowej Narodu Polskiego.

Zespół Programowy Ruchu Rodzina Rodzin

 

Warszawa, 14 września 2022 r. –  Święto Podwyższenia Krzyża

 

 

[1] Po Panu Bogu najbardziej kocham Polskę. Homilia ks. abp. Andrzeja Dzięgi, metropolity szczecińsko-kamieńskiego, wygłoszona podczas Mszy św, sprawowanej dla uczestników XXIV Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę 12 lipca 2015 r.

https://naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/140607,po-panu-bogu-najbardziej-kocham-polske.html

[2] S. Wyszyński, Wzajemna służba społeczna w narodzie polskim. Uroczystość Królowej Polski, Jasna Góra, 3 V 1978, w: tegoż, KiPA-Cz, t. 60, s. 14‑15.