wtorek, 25 czerwca, 2024

Program formacyjny na rok 2020-2021

”Ten zwycięża, kto miłuje”

Tegoroczne hasło prowadzące Rodzinę Rodzin w pracy rocznej – Ten zwycięża, kto miłuje – jest pewnym skrótem wypowiedzi Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Pełna wypowiedź Prymasa brzmiała:

Oto naród ochrzczony na przestrzeni swoich dziejów, dziś patrzący w jutro.(…) Ciągle was pouczam, że ten zwycięża, choćby był powalony i zdeptany – kto miłuje, a nie ten, który w nienawiści depce! Ten ostatni przegrał. Kto nienawidzi – przegrał! Kto mobilizuje nienawiść – przegrał! Kto walczy z Bogiem Miłości – przegrał! A zwyciężył już dziś – choćby leżał na ziemi podeptany – ten, kto miłuje i przebacza, kto – jak Chrystus – oddaje serce swoje, a nawet życie za nieprzyjaciół swoich.”

/„Miasto niezwyciężone” śpiewa, Milenijne „Te Deum” Kościoła i Narodu w Stolicy, 24 czerwca 1966,

[ w]: STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI, DZIEŁA ZEBRANE, t .XVII, s. 205-206

Słowa te Prymas wypowiedział w Archikatedrze Warszawskiej w przełomowym czasie dziejów Polski – w czasie obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski.

Hasło roku naszej pracy, jak i zacytowana powyżej pełna wypowiedź Prymasa zaskakują swoją aktualnością. Całe nauczanie Wielkiego Prymasa, które staramy się zgłębiać, ma taki sam charakter. Okazuje się, że pomimo upływu czasem nawet ponad pół wieku, od ich wypowiedzenia, słowa Prymasa nadal są niezwykle aktualne. Świat przez te lata zmienił się bardzo. Rozwój nauki, nowe technologie, liczne wynalazki zmieniły nasze codzienne życie nie do poznania. Ale człowiek pozostał człowiekiem, ze wszystkimi swymi zaletami i wadami. Pewnie dlatego nauczanie Prymasa, które było przeniknięte miłością i szacunkiem do każdego człowieka, a oparte na jego głębokiej więzi z Bogiem i doskonałej znajomości człowieka, jest nadal tak aktualne.

Żyjemy w świecie, który kusi nas nienawiścią. Globalne zagrożenia, podziały w społeczeństwie, rozdźwięki w rodzinach – to wszystko może budzić obawy i lęki. Środki masowego przekazu zalewają nas obrazami nienawiści. Szatanowi właśnie na tym zależy, aby w człowieku wzbudzić nienawiść – do Boga i do drugiego człowieka.

W tej sytuacji jakże trafne jest zwrócenie uwagi na to, że nie ten jest zwycięzcą, kto depcze i nienawidzi, choćby pozornie zdobył przewagę. Dla Boga – a więc i dla nas – ten zwycięża, kto, choćby powalony przez czyjąś nienawiść, miłuje i przebacza. To nie jest łatwa droga. Ale innej drogi przed nami nie ma. Droga nienawiści to droga cywilizacji śmierci. Prowadzi tylko do piekła. A my chcemy iść drogą do Nieba.

W tym roku mamy kontynuować naukę w szkole Księdza Prymasa. Będziemy starali się żyć na co dzień wskazówkami, jakie zostawił nam Ojciec w ABC Społecznej Krucjaty Miłości. Będzie to bardzo praktyczna kontynuacja naszej 9-cio letniej formacji opartej na Ślubach Jasnogórskich z 1956 r., którą ukończyliśmy w czerwcu tego roku. Idziemy uczyć się i stosować na co dzień, przynajmniej to ABC (czyli jakby pierwszą klasę) społecznej miłości. Bo ten zwycięża kto miłuje.

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj! (Rz 12, 21)

Krzysztof Broniatowski