Dla Narzeczonych

WIECZORY DLA NARZECZONYCH

OD 11 MARCA 2024 NA ŁAZIENKOWSKIEJ

Z wielką radością informujemy, że planujemy kolejny kurs przygotowujący do sakramentu małżeństwa, który będzie prowadzony w formie wieczorów dla narzeczonych. Wieczory będą prowadzone w Ośrodku Rodziny Rodzin. Animatorami będą małżeństwa z Rodziny Rodzin.

Wieczory dla narzeczonych to cykl 9 spotkań, podczas których osoby zamierzające zawrzeć sakramentalny związek małżeński, zainspirowane przez prowadzące małżeństwo i księdza, mogą ze sobą porozmawiać na istotne dla ich przyszłości tematy, a tym samym lepiej przygotować się do przyjęcia sakramentu. Wieczory dla narzeczonych spełniają wymagania Kościoła w zakresie katechez przedmałżeńskich. Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia potrzebne przy składaniu dokumentów w kancelarii parafialnej przed zawarciem związku małżeńskiego.

Spotkania odbywać się będą w kolejne poniedziałki w Ośrodku Duszpasterskim Rodziny Rodzin w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 14, w godzinach 19.00 – 21.30.

Pierwsze spotkanie 11 marca 2024 r.

Zapisy i informacje:

Michał Rogala, telefonicznie (+48) 501 155 952 lub mailem: DLAnarzeczonych@rodzinarodzin.pl

Więcej informacji na temat wieczorów dla narzeczonych na stronie: www.malzenstwo.pl


Materiały graficzne: | plakat A3 |