wtorek, 25 czerwca, 2024

2020-2021 – TEN ZWYCIĘŻA, KTO MIŁUJE / Mt 5,14/

TEN ZWYCIĘŻA, KTO MIŁUJE

 Program Formacyjny Rodziny Rodzin na rok 2020-2021 Wstęp

.

ABC SPOŁECZNEJ KRUCJATY MIŁOŚCI
sł. Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego
  PROGRAM FORMACYJNY
RODZINY RODZIN
NA ROK 2020-2021
             
1   Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus
w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata (siostrę).
  Wrzesień 2020
  SZACUNEK DO KAŻDEGO CZŁOWIEKA
             
2   Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.   Październik 2020
  SZKOŁA DOBREGO MYŚLENIA
             
3   Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.   Listopad 2020
  SŁOWO ORĘŻEM MIŁOŚCI
             
4   Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj.
Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez.
Uspokajaj i okazuj dobroć.
  Grudzień 2020
  JĘZYK DIALOGU W RODZINIE
I NARODZIE
             
5   Przebaczaj wszystko wszystkim.
Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
  Styczeń 2021
  GŁĘBIA GESTU POJEDNANIA
             
6   Działaj zawsze na korzyść bliźniego.
Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął,
aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.
  Luty 2021
  AKTYWNOŚĆ UKIERUNKOWANA
DLA INNYCH
             
7   Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.   Marzec 2021
  SERCE WRAŻLIWE NA CIERPIENIE
I NIEDOSTATEK
             
8   Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich.   Kwiecień 2021
  PRACA JAKO SŁUŻBA WSPÓLNOCIE
             
9   Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym.
Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
  Maj 2021
  UŻYCZAJ SWEGO – BOGACTWO
DZIELENIA SIĘ
             
10   Módl się za wszystkich,
nawet za nieprzyjaciół
  Czerwiec 2021
  POKÓJ DUCHA –
MODLITWA ZA NIEPRZYJACIÓŁ