Stowarzyszenie

Na prośbę ks. Kardynała Kazimierza Nycza i w porozumieniu z Kurią Metrpolitalną Warszawską, widząc też potrzebę i korzyści z tego płynące dla rozwoju Ruchu Apostolskiego Rodzina Rodzin, w dniu 17 stycznia 2010 r. na zebraniu założycielskim zostało powołane Stowarzyszenie Apostolskie Rodzina Rodzin. Przyjęty statut Stowarzyszenia został uprzednio przedstawiony do akceptacji ks. Kardynałowi, który w dniu 24 grudnia 2009 r. dekretem zatwierdził statut „ad experimentum” na okres trzech lat, jednocześnie nadając Stowarzyszeniu osobowość prawną na gruncie prawa kanonicznego. Zgodnie ze statutem, pierwszy zarząd Stowarzyszenia został powołany przez Ks. Kardynała, na okres jednego roku. W dniu 27 maja 2010 r. Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego i tym samym uzyskało osobowość prawną na gruncie prawa państwowego. W dniu 6 kwietnia 2011 r. ks. abp. Henryk Hoser przyjął i zaakceptował działanie Stowarzyszenia na terenie diecezji warszawsko-praskiej. Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie wszelkich działań na rzecz Rodziny Rodzin, dla której ma być ono instrumentem ułatwiającym rozwój i realizowanie charyzmatu Ruchu.

Nazwa: Stowarzyszenie Apostolskie Rodzina Rodzin

Siedziba: ul. Łazienkowska 14, 00-449 Warszawa

Aktualny skład zarządu SARR (wybrany na Walnym Zgromadzeniu 22 kwietnia 2023 roku):

Krzysztof Broniatowski  –  Przewodniczący Zarządu
Kamil Cichecki                 –  Członek Zarządu
Małgorzata Lipiecka        – Członek Zarządu
Szymon Lipiecki               – Członek Zarządu
Michał Rogala                  –  Członek Zarządu

e-mail: zarzad@rodzinarodzin.pl

NIP: 7010259571

REGON: 142574461

KRS: 0000357546

Konto bankowe: 

Volkswagen Bank Polska S.A.,   Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa,

nr konta:    64 2130 0004 2001 0552 4418 0001