Na 25 lutego (Rdz 22, 1-2.9-13. 15-18; Rz 8, 31b-34 i Mk 9, 2-10):

Odzierając wskazane sceny z poetyki widzimy, że chodzi o zachowanie wierności: zarówno w sytuacji, gdy ktoś chce nam kogoś (coś) zabrać, jak i w chwili, gdy „jesteśmy w siódmym niebie”. Poprawny niezręczność tłumacza: Pan Bóg zna nasze serca, nie musi niczego sprawdzać, raczej czeka ze Swą Łaską, by, gdy Go wezwiemy, nas umacniać. Trudne chwile są okazją, by przypominać sobie, że nie chcemy odwracać się od Pana Boga niezależnie od tego co się dzieje. Są sposobnością, by Jego stawiać ponad wszystko, na pierwszym miejscu. Wtedy wrócimy do „świata” i będziemy płodni w umacnianiu braci.