Na 26 lutego (Dn 9, 4b-10 i Łk 6, 36-38 ):

 Prorok ukazuje tragedię grzechu nie po to, by obudzić (zrozumiałą skądinąd) pokusę proporcjonalnego ukarania – to nie jest możliwe, choćby ze względu na wieloaspektowość zła i nieznaną wrażliwość osób „zamieszanych” w grzech. Poznawszy dramat grzechu stajemy się podatni na pojęcie / przyjęcie ogromu Bożego Miłosierdzia i na obudzenie odrazy do grzechu, a jednocześnie wielkiej wdzięczności wobec Dawcy Wybaczenia.