wtorek, 25 czerwca, 2024

Kujanki, Kujanek, Kujankom, Kujankach…

Im bliżej wakacji, tym częściej słyszymy słowo „Kujanki”, które jest odmieniane na wiele sposobów. To zrozumiałe, ponieważ w tradycji Rodziny Rodzin rok dzieli się na dwa główne okresy: czas przed Kujankami i czas Kujanek. Nie istnieje okres „pokujankowy”, bo dzień po zakończeniu czwartego tygodnia Kujanek rozpoczyna okres „przedkujankowy” następnego roku. Wszelkie przemyślenia dotyczące zakończonego turnusu koncentrują się wyłącznie na tym, jak usprawnić kolejne Kujanki, eliminując wszelkie niedoskonałości.
Fenomen Kujanek rzeczywiście budzi zdumienie i może zasługiwać na dogłębną analizę naukową, może nawet doktoratu, ewentualnie magisterium. Kluczowe pytanie dotyczy rodzaju nauki, która najlepiej wyjaśniłaby fundament „Genius Loci” tej niewielkiej miejscowości położonej nad jeziorem. Może socjologia? Mogłaby ona zbadać społeczne aspekty fenomenu, analizując interakcje między mieszkańcami oraz ich związek z miejscem. A może teologia duchowości? Ta mogłaby skupić się na poszukiwaniu sacrum w codziennym życiu uczestników tych specyficznych wakacji.
Oczekujemy na Kujanki z niecierpliwością. W wirze codziennych obowiązków, Kujanki stanowią enklawę spokoju i odnowienia sił. To czas, kiedy możemy poświęcić się sobie, naszym dzieciom, rodzinie i przyjaciołom, którzy dzielą z nami te chwile. Chciałbym przywołać myśli z mojego kazania wygłoszonego podczas pierwszej mszy kujankowej w ubiegłym roku. Pragnę przypomnieć kluczowe przesłanie Kujanek – WAKACJE Z BOGIEM, które jest esencją naszego wspólnego czasu i duchowego odnowienia.
Pierwsza część hasła nie sprawia większych problemów, gdyż Kujanki są po prostu wakacjami, zwłaszcza kiedy pogoda jest łaskawa, umożliwiając pełne wykorzystania walorów jeziora. Dzieci również znajdują tu odpoczynek, mając do dyspozycji szeroki wachlarz aktywności. Co ciekawe, Kujanki przyciągają także starsze dzieci z rodzicami, które mimo że zazwyczaj pragną spędzać wakacje niezależnie, z przyjemnością wybierają wspólny czas w tym miejscu.
Drugim elementem hasła jest „z Bogiem”, co może wydawać się mniej oczywiste, ponieważ Kujanki to nie rekolekcje. Nie są one czasem głębokiej refleksji czy wyciszenia, lecz okresem wypoczynku, który bywa niekiedy głośny. Realizacja „Kujanek z Bogiem” polega na ofiarowaniu Bogu najcenniejszego daru – naszego czasu. Wyrwawszy się z codziennego zabiegania, by odpocząć w Kujankach, dzielimy się tym czasem z Panem Bogiem. W programie duchowym obowiązkowe są dwa punkty: msza św. o godzinie 10:00 i Apel Jasnogórski o 21:00.

To nie jest wiele, ale ma ogromne znaczenie. Nie trzeba chyba wyjaśniać, jak ważna jest msza św. dla katolika, a możliwość codziennego uczestnictwa w niej w Kujankach jest wyjątkowa. Wieczorny apel ma również wymiar wspólnotowy – zbieramy się, by podziękować za dzień i prosić o bezpieczny pobyt w nadchodzących dniach.
Program duchowy oferuje dodatkowe punkty, które mogą wzbogacić naszą codzienną praktykę: Godzinki o 7:30, Koronka do Bożego Miłosierdzia o 15:00 oraz konferencja o 18:00. Chociaż uczestnictwo w pierwszych dwóch może być wyzwaniem ze względu na wczesną porę lub zajęcia popołudniowe, warto rozważyć możliwość dołączenia do nich przynajmniej raz w tygodniu. Koronka do Bożego Miłosierdzia, będąca ulubioną modlitwą ks. Feliksa Folejewskiego, jest szczególną praktyką, w której możemy czuć jego duchowe wsparcie. Planując swój tydzień, pamiętajmy o tych punktach, które mogą stanowić cenne momenty refleksji i wzrostu duchowego.
Serdecznie zapraszam do udziału w konferencjach o godzinie 18:00. Wakacje to idealny czas, aby znaleźć chwilę na głębszą refleksję i rozmowę na tematy duchowe. Tematykę spotkań ustala ksiądz odpowiedzialny za dany tydzień. Poruszają te tematy, w których czują się dobrze i z pewnością mają co przekazać. To doskonała okazja do poszerzenia swojej wiedzy i doświadczenia wspólnoty. Zapewniam, że będzie to czas dobrze spędzony.
Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, na czym polega fenomen Kujanek, prowadzi do refleksji, że ich sukces może wynikać jedynie z harmonii wartości fizycznych jak i duchowych. To właśnie ta „obecność Boga” może być kluczem do ich autentyczności i wyjątkowości. Aby Kujanki zachowały swoją prawdziwą tożsamość i nie stały się jedynie okazją do odpoczynku, istotne jest pielęgnowanie tej duchowej więzi, szczególnie w pięknym, lipcowym czasie, który może sprzyjać wewnętrznemu skupieniu i refleksji.


Ks. Jerzy Limanówka SAC
Ojciec Duchowny Rodziny Rodzin

Słowo Ojca Duchownego