czwartek, 25 lipca, 2024

Pokolenie Przyszłości

Pokolenie Przyszłości

Projekt ma za zadanie zaprezentować przesłanie wybitnych Polaków: Jana Pawła II, Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ks. Feliksa Folejewskiego, ks. Franciszka Blachnickiego i Marii Wantowskiej. 18 materiałów video, ma ukazać wartości chrześcijańskie i patriotyczne, którym powinniśmy pozostać wierni. Będzie to połączenie nowoczesnych współczesnych ujęć filmowych z nagraniami lektorskimi przesłania tych wybitnych postaci.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Apostolskie Rodzina Rodzin

Dofinansowany w całości kwotą 97.000 zł. ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego zgodnie z umową z dnia 7 lipca 2023 r.


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych
(Dz.U. z 2021 r. poz. 953 z późn. zm.)
Wyciąg:

§ 7

 1. Informacja na stronie internetowej oraz na profilach w internetowych serwisach społecznościowych zawiera co najmniej:
  1) barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej;
  2) informację o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych;
  3) rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu;
  4) nazwę zadania;
  5) wartość finansowania lub dofinansowania i całkowitą wartość zadania;
  6) krótki opis zadania;
  7) datę podpisania umowy o finansowanie lub dofinansowanie zadania.
 2. Informację na stronie internetowej zamieszcza się w zakładce lub podstronie przeznaczonej specjalnie dla zadań realizowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych. Dostęp do zakładki lub podstrony powinien być możliwy ze strony głównej.
Dofinansowanie ze środków budżetu państwa