O projekcie „RodzinaRodzin”

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa

III otwarty konkurs ofert w zakresie promocji rodziny „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2022

Nazwa projektu:

Rodzina Rodzin

Wartość dofinansowania: 450 000 zł

Koszt inwestycji: 450 000 zł

Projektu  wyposaża małżonków – rodziców w nowoczesne i praktyczne narzędzia służące kształtowaniu dobrostanu rodzin  poprzez odpowiednie działania informacyjno-edukacyjne. Jest zbudowany z trzech różnych narzędzi komunikacyjnych: darmowej aplikacji mobilnej, videopodcasctów, oraz podcastów.  Projekt pozwala użytkownikom tych narzędzi na powrót do poznanych treści w dowolnym momencie życia. Inspirujące materiały stanowią doskonałą alternatywę wobec treści, które dominują w przestrzeni wirtualnej często zagrażają trwałości małżeństw oraz całych rodzin. Użytkownik pracujący z tymi multimediami  spotyka się z konkretnymi propozycjami rozwoju m.in.: w formie coachingowych przekazów wykładów, poradników.

Projekt dofinansowany w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej – Po pierwsze Rodzina!”