poniedziałek, 20 maja, 2024

Na 20 grudnia „Kluczu Dawida, który otwierasz bramy wiecznego królestwa, przyjdź i wyprowadź więźnia siedzącego w ciemnościach” (antyfona dnia) – (Iz 7, 10-14 i Łk 1, 26-38)

Uwięzieni swymi ograniczeniami, swoją, często niedobrą, przeszłością, wierzymy teraz, że – ważni dla Boga – możemy się Jemu przydać. A „przy okazji” znaleźć szczęście. „Przyjdź, Panie, nie zważaj na moje sprzeciwy!”

Słowo Boże na dziś