OŁTARZEW – Misterium 2016 – Misterium Męki Pańskiej A. D. 2016

OŁTARZEW – Misterium

Misterium Męki Pańskiej A. D. 2016
WSD Pallotynów w Ołtarzewie

Misterium Męki Pańskiej wystawiane przez alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie A.D. 2016. Nagranie zostało zrealizowane przez Telewizję Misericordia z Ożarowa Mazowieckiego

Wykorzystano utwór
The Olive Garden / Night Sky
Wykonawcy
Ahmed El-Eshmer;Shankar and Gingger;Ron Allen;Chris Bleth;John Debney;Pedro Eustache;Mel Gibson
Dostępny w YouTube
na podstawie licencji udzielonej przez SME (w imieniu wytwórni Sony Classical); ASCAP, CMRRA, LatinAutor, ARESA i inne stowarzyszenia zajmujące się prawami do muzyki

.

(JT)