sobota, 22 czerwca, 2024

OJCOWIZNA 2017 – Słowo Boże w centrum życia i nauczania Sługi Bożego księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego

2017/11/11 Aktualizacja

OJCOWIZNA 2017

ZAPROSZENIE

W dniach 18 – 19 listopada 2017 r. już po raz 31 odbędzie się sympozjum poświęcone myśli i nauczaniu ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia, noszące znamienną nazwę – Ojcowizna. Sympozjum będzie miało miejsce w Ośrodku Rodziny Rodzin w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 14*. Tematem wiodącym sympozjum będzie „Słowo Boże w centrum życia i nauczania księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego”.

W trakcie sympozjum będzie możliwość wysłuchania wspomnień o. Leona Knabita OSB, na temat roli Prymasa Tysiąclecia w pracach Benedyktynów Tynieckich nad pierwszym wydaniem Biblii Tysiąclecia. Trzeba zaznaczyć, że o. Leon był członkiem Kolegium Redakcyjnego pierwszego wydania Biblii Tysiąclecia.

Będzie też możliwość wysłuchania dwugłosu na temat głoszenia Słowa Bożego przez Księdza Prymasa, w wykonaniu znamienitych prelegentów i autorytetów w tej dziedzinie, którzy osobiście znali Prymasa Tysiąclecia – o. dr Gabriela Bartoszewskiego OFM Cap i pani Iwony Czarcińskiej z Instytutu Kardynała Wyszyńskiego.

Sympozjum zamknie prelekcja s. Agnieszki Dudy na temat praktyki lectio divina w Monastycznych Wspólnotach Jerozolimskich.

Poniżej szczegółowy program sympozjum.

Zapraszamy!

.

Sympozjum ‚Ojcowizna’ – Słowo Boże w centrum

XXXI Sympozjum „Ojcowizna”

poświęcone myśli i działaniom ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
.
Słowo Boże w centrum  życia i nauczania Sługi Bożego księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego
.
sobota/niedziela 18-19 listopada 2017 r.
Ośrodek Rodziny Rodzin,  ul. Łazienkowska 14
w Warszawie
.
PROGRAM
.
Sobota, 18 listopada
.
Godz.:
15.00  Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.15  Powitanie
15.20  Wprowadzenie do Sympozjum
15.30  „Błogosławiona  Praca”  –  Prymas  Tysiąclecia  wobec  prac  nad  Biblią  Tysiąclecia  –
wspomnienie  na  temat  prac  nad  pierwszym  wydaniem  Biblii  Tysiąclecia  i  roli  Księdza
Prymasa Stefana Wyszyńskiego w tym wydarzeniu – zapis wywiadu z o. Leonem Knabitem OSB, udzielonego w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu, dnia 3 listopada 2017 r., specjalnie dla uczestników XXXI sympozjum Ojcowizna, (materiał video)
16.30  przerwa
16.40  Prelekcja  I    –    „Realizacja  ewangelicznego  wezwania  „idźcie  i  nauczajcie”  w  posłudze
duszpasterskiej Księdza Kardynała Prymasa  Wyszyńskiego”  – o. dr Gabriel Bartoszewski OFM Cap
17.40  przerwa i przygotowanie do Mszy Św.
18.00  Msza Święta
19.00  Agapa
.
Niedziela, 20 listopada
.
10.00  Msza Św.
11.15  Prelekcja II  –  „Posługa głoszenia Słowa Bożego w życiu i nauczaniu Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego” – Iwona Czarcińska – Instytut Kardynała Wyszyńskiego
12.15  przerwa
12.30  „Słowo  Boże  Stróżem,  Przewodnikiem  i Przyjacielem  naszej  codzienności”  –  praktyka
lectio divina w Monastycznych Wspólnotach Jerozolimskich – s. Agnieszka Duda
13.30  Zakończenie sympozjum
Przejazd do Archikatedry na Starym Mieście
14.00  Złożenie kwiatów i modlitwa przy grobie ks. Prymasa w Archikatedrze Warszawskiej
.
.

*Sympozjum będzie miało miejsce w Ośrodku Rodziny Rodzin w Warszawie
przy ul. Łazienkowskiej 14, wejście z lewej strony!
lub od ul. Łazienkowskiej, w lewo po schodkach, przez kolumnadę do KAPLICY w wieży
Dojazd ZTM – przystanki Rozbrat
Serdecznie wszystkich zapraszamy!

.

JT (KB) m. in. na podst. -> Biuletynu Rodziny Rodzin nr 9 (171) Listopad 2017, Strony 6 i 21

OjcowiznaWydarzenia