„Miecz obosieczny” – spektakl seminarzystów w Warszawie w reżyserii Jerzego Zelnika

plakat-miecz-obosieczny-1
_
WIĘCEJ INFORMACJI: WWW.WSDDWP.EDU.PL

Warszawscy Seminarzyści Duchowni podtrzymują wieloletnią tradycję, którą jest coroczne wystawianie sztuki teatralnej. W tym roku alumni III roku zapraszają na spektakl pt. „Miecz obosieczny”, przygotowany na podstawie dramatu Jerzego Zawieyskiego. Reżyserem sztuki jest Jerzy Zelnik.

Akcja przedstawienia dzieje się w XVI – wiecznej Anglii, w momencie zerwania jedności z Papieżem przez króla Henryka VIII, który przez swoją pychę, wystąpił z Kościoła i uznał się za głowę „nowego kościoła anglikańskiego”. Konsekwencją czynu Henryka VIII był nakaz parlamentu, zmuszający wiernych do ślubowania posłuszeństwa „nowej głowie kościoła”. Osobą, która w radykalny sposób sprzeciwiła się zerwaniu z Papieżem był królewski doradca, kanclerz Anglii – Tomasz More. Kanonizowany w 1935 roku przez papieża Piusa XI, zginął śmiercią męczeńską do końca odsuwając od siebie pokusę oferowaną przez króla Henryka VIII.

Dramat wystawiany przez warszawskich seminarzystów przedstawia pokusę i grzech, ale jednocześnie wskazuje drogę do świętości, którą jest bezkompromisowe postępowanie w prawdzie, nie tylko tej niewygodnej, ale także tej niosącej za sobą ciężkie konsekwencje. Nadzieją dla Tomasza More’a było pełne zwycięstwo, które widział w Bogu. Jak podkreśla alumn Jan Łaski: Celem sztuki jest pokazanie, że świętość jest dla każdego. Dla ojca, matki, naukowca, ale także polityka i innych. Walka o świętość zaczyna się teraz!

Do tematu sztuki odnoszą się także słowa św. Jana Pawła II: Historia uczy, że demokracja (lub inny ustrój) bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm.

Wstęp na każdy z dwunastu spektakli jest darmowy. Po zakończeniu spektaklu będą zbierane ofiary, które przeznaczone będą na dofinansowanie seminaryjnej pielgrzymki do Ziemi Świętej. Spektakl odbywa się w Seminarium Warszawsko – Praskim przy ul. Mehoffera 2.

Patronat honorowy nad przedstawieniem objęli: JE. ks. Abp Henryk Hoser oraz JE ks. Bp Marek Solarczyk, natomiast portal PCh24.pl objął spektakl patronatem medialnym.

Terminy spektakli:

13.12.2014 (sobota) o godz. 16:00 i 19:30
14.12.2014 (niedziela) o godz. 16:00 i 19:30
16.12.2014 (wtorek) o godz. 19:00
20.12.2014 (sobota) o godz. 19:30
21.12.2014 (niedziela) o godz. 16:00 i 19:30

Rejestracja grup: tel. (22) 676-53-40, lub: (22) 676-53-50

Read more: http://www.pch24.pl/miecz-obosieczny—spektakl-seminarzystow-w-warszawie-w-rezyserii-jerzego-zelnika,32496,i.html#ixzz3KpOAexM8